NAZIV PROJEKTA: Smart Agriculture Solutions save resources in modern fruit production (Pametna poljoprivredna rješenja štede resurse u suvremenoj voćarskoj proizvodnji)

AKRONIM: SASFRU

PROGRAM: Interreg IPA Cross-border Cooperation Croatia – Serbia

PRIORITETNA OS: PA4 – Enhancing competitiveness and developing business environment in the programme area

BROJ PROJEKTA: HR-RS408

VODEĆI PARTNER: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

PROJEKTNI PARTNER: Poljoprivredni institut Osijek

TRAJANJE PROJEKTA: 9 mjeseci (1.2.2023.- 31.10.2023.)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 164.451,00

AIO UDIO: EUR 45.141,00

IZ PROGRAMA: EUR 35.661,39

VLASTITA SREDSTVA: EUR 9.479,61

OPIS PROJEKTA: Cilj projekta SASFRU povećati je otpornost, smanjiti troškove i povećati konkurentnost voćarskog sektora kroz uvođenje pametnih poljoprivrednih rješenja (automatizacija, mehanizacija i digitalizacija).

Provedbom projektnih aktivnosti poboljšat ćemo način navodnjavanja i prihrane voćaka u našem voćnjaku (nabavom i montažom automatske filterske stanice s dozirnom pumpom), nabavit ćemo pokretni kontejner za laboratorijske analize te će se provesti analize tla, lista i ploda. Izradit ćemo brošuru o optimiziranoj prihrani i navodnjavanju voćaka koja će služiti za educiranje voćara izainteresirane javnosti, a održat ćemo i radionicu te dan otvorenih vrata za istu ciljnu skupinu.

Također, vodeći partner projekta, poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, projektnim sredstvima financirat će razvoj aplikacije “Optima spraying App”. Svrha ove aplikacije, koja će biti besplatna i javno dostupna, bit će smanjiti upotrebu pesticida i potrošnju vode u uzgoju voćaka što će posljedično smanjiti negativne učinke na okoliš.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of Agricultural Institute Osijek and can in no way be takento reflect the views of the European Union.