Sorte ozime pšenice Poljoprivrednog instituta Osijek FELIX i KATARINA

uspješno su tijekom 2017. godine (FELIX) i tijekom 2018. godine (KATARINA) završile višegodišnja ispitivanja u službenim pokusima Komisije za priznavnje sorata poljoprivrednog bilja Republike Ukrajine, te su tijekom 2018. godine uvrštene na službenu Sortnu listu poljoprivrednog bilja Republike Ukrajine.