Srednje rani za proizvodnju krme.

Adam je nova sorta ozimog graška koja je namijenjena za proizvodnju voluminozne krme visoke hranidbene vrijednosti. Koristi se za kao hranjivo za ishranu preživača u obliku sijena i sjenaže, a zahvaljujući svojoj kvaliteti kod mliječnih krava dovodi do značajnog povećanja proizvodnje i kvalitete mlijeka. Osim ekonomski isplative, Adam osigurava i ekološki prihvatljivu proizvodnju stoga je odličan izbor za proizvođače koji žele unaprijediti svoju proizvodnju.

Sjetva ovog graška se obavlja u kombinaciji s ozimim žitaricama u omjeru 3:1 (150 kg graška : 50 kg pšenice), najčešće u kombinaciji sa sortom pšenice Galloper koja je višeg habitusa koja mu osigurava stabilan oslonac .

U odnosu na sortu Osječki zeleni u fazu cvjetanja ulazi sedam dana ranije s karakteristično tamno crvenim cvijetom. Sjeme je nešto krupnije u odnosu na Osječki zeleni te je potrebno sijati minimalno 150 kg sjemena po hektaru.

Adam je skromnih agrotehničkih zahtjeva uz minimalna ulaganja u zaštiti i gnojidbi, posjeduje odličnu otpornost na niske temperature, a kao predusjev obogaćuje zemlju dušikom i suzbija korove te omogućava dvije žetve godišnje na istoj površini (nakon skidanja graška preporučujemo postrnu sjetvu ranih OS hibrida kukuruza kao što je novi OS hibrid, OS 3114).

Sorta Adam ima robusnu stabljiku prosječne visine 158 cm, a košnjom u fazi cvjetanja i formiranja prvih mahuna (15.- 25. svibnja) osigurava se od 50 do 60 t/ha zelene mase, odnosno ostvaruje prinos veći od 25 t/ha sjenaže, te više od 10 t/ha sijena.