VISOK UROD ZRNA I ULJA

  • SULFO tehnologija
  • dužina vegetacije 105-110 dana
  • visok potencijal uroda zrna (preko 5 t/ha)
  • visok sadržaja ulja (52-54% u ST)
  • tolerantan na sušu i visoke temperature
  • izrazite oplođenosti centralnog dijela glave
  • visoke hektolitarske mase zrna
  • optimalan broj biljaka/ha: 70.000-75.000
  • sjetva unutar reda 18 – 20 cm