STABILNOST URODA I  TOLERANTNOST NA BOLESTI

 • CLEARFIELD  tehnologija
 • dužina vegetacije 100-110 dana
 • niska i čvrsta stabljika
 • visoka tolerantnost na dominantne patogene
 • visoka tolerantnost na sušu
 • povoljan položaj glave
 • pogodan za zakašnjelu i postrnu sjetvu
 • potencijal uroda zrna 4,5 – 5 t/ha
 • visoki sadržaj ulja
 • optimalan broj biljaka/ha: 70.000-75.000
 • sjetva unutar reda 16 – 18 cm