Odjel za voćarstvo Poljoprivrednog instituta Osijek završio je s provedbom projekta “Smart Agriculture Solutions save resources in modern fruit production” (SASFRU). Projekt SASFRU provodio se u sklopu INTERREG IPA CBC programa Croatia-Serbia 2014-2020 u razdoblju od 1. veljače 2023. do 31. listopada 2023. Projekt SASFRU nastavak je uspješne suradnje Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Odjela za voćarstvo Poljoprivrednog instituta Osijek te je već 3. projekt koji se proveo u navedenom partnerstvu.

Cilj je projekta “Smart Agriculture Solutions save resources in modern fruit production” povećati otpornost, smanjiti troškove i povećati konkurentnost voćarskog sektora kroz uvođenje rješenja za pametnu poljoprivredu (automatizacija, mehanizacija i digitalizacija). Kako bi ostvario taj cilj, Odjel za voćarstvo Poljoprivrednog instituta Osijek projektnim je sredstvima nabavio vrijednu opremu – automatsku filtarsku stanicu za navodnjavanje i prihranu te kontejner za mobilni laboratorij. Kako bi se utvrdili učinci navodnjavanja, sredstvima projekta financirane su i opsežne analize tla, lista i ploda voćnog asortimana. Na temelju provedenih analiza, uspostavljen je i trening program “Sustainable Orchard fertilization” (“Održiva gnojidba voćnjaka”) namijenjen svim zainteresiranim voćarima, a u sklopu projekta održava je i radionica na istu temu. Zainteresirana javnost imala je priliku posjetiti voćnjak Poljoprivrednog instituta Osijek na danu otvorenih vrata te saznati više o rezultatima ostvarenima kroz projekt SASFRU, ali i o ciljevima koji će se zbog utjecaja projekta ostvariti u budućnosti.

Ukupna vrijednost projekta “Smart Agriculture Solutions save resources in modern fruit production” je 164.451,00 eura, a Poljoprivredni institut Osijek uspješno je iskoristio svoj dio dodijeljenih sredstava u iznosu od 44.845,80 eura.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Agricultural Institute Osijek and can in no way be taken to reflect the views of the European Union