Današnji Odjel Agrokemijski laboratorij započinje svoj razvojni put 1958. godine kada je prof.dr.sc. Mijo Nuskern, predstojnik Odsjeka za hranidbu stoke i tehnologiju stočne hrane, osnovao kemijski laboratorij za procjenu kakvoće krmiva i krmnih smjesa. Kemijski laboratorij bio je i ovlašteni laboratorij za analize i superanalize stočne hrane. Tijekom Domovinskog rata prekinut je rad i uništen veći dio opreme u laboratorijima Poljoprivrednog instituta. Početkom 1993. godine pod vodstvom dr.sc. Zorice Jurković (1993.-2008., 2013.-2015.) ustrojen je Odjel Agrokemijski laboratorij spajanjem 3 laboratorija koji su bili u sastavu Odjela za hranidbu, tehniku i tehnologiju u stočarstvu, Odjela za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica i Agrotehnike s ciljem procjene kakvoće sjemena i stočne hrane fizikalno-kemijskim i biokemijskim analizama. Preuzevši laboratorijsku opremu za reološka ispitivanja žitarica, u laboratoriju se nastavlja rad iz tog područja. Tijekom proteklih godina laboratorij se prostorno proširio preseljenjem u nove prostore (2003.), a nabavljena je i nova oprema za znanstvena istraživanja iz sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH i vlastitih sredstava Instituta. Od 2008. do 2013. godine predstojnica Odjela bila je dr.sc. Rezica Sudar. Ustrojavanjem Laboratorija za kvalitetu pšenice 2009. godine, oprema za reološka ispitivanja izmještena je na Odjel za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica. Područje rada laboratorija se tijekom godina mijenjalo i proširivalo, od osnovnih fizikalno-kemijskih i reoloških analiza, preko analiza specifičnih sastojaka i biološki aktivnih tvari pojedinih poljoprivrednih kultura i voća, proučavanja fotosintetske učinkovitosti i oksidacijskog stresa u biljkama do genetskih analiza zasnovanih na molekularnim biljezima.

Znanstveno-istraživački rad Odjela obavlja se u sklopu znanstveno-istraživačkih projekata u kojima su djelatnici laboratorija voditelji ili suradnici, a koji se realiziraju u suradnji s ostalim odjelima Poljoprivrednog instituta i drugim znanstveno-istraživačkim ustanovama. Rezultati istraživanja prezentiraju se u radovima koji se objavljuju u domaćim i inozemnim časopisima te na međunarodnim i domaćim skupovima. Dobiveni rezultati istraživanja također se koriste u oplemenjivačkim programima Poljoprivrednog instituta Osijek za stvaranje sorti i hibrida boljih nutritivnih i funkcionalnih svojstava.

U narednom razdoblju se pod vodstvom dr.sc. Daniele Horvat (2016.-danas) planira kontinuirano unapređenje rada laboratorija kroz edukaciju zaposlenika, poboljšanje postojećih i uvođenje novih analitičkih metoda/tehnika.

Viljevac Vuletić, M., Mihaljević, I., Tomaš, V., Horvat, D., Zdunić, Z., Vuković, D. (2022): “Physiological Response to Short-Term Heat Stress in the Leaves of Traditional and Modern Plum (Prunus domestica L.) Cultivars“, Horticulturae, 8(1): 72.
 
Tucak, M., Ravlić, M., Horvat, D., Čupić, T. (2021): “Improvement of forage nutritive quality of alfalfa and red clover through plant breeding“, Agronomy, 11: 2176.
 
Mihaljević, I., Viljevac Vuletić, M., Tomaš, V., Horvat, D., Zdunić, Z., Vuković, D. (2021): “PSII photochemistry responses to drought stress in autochthonous and modern sweet cherry cultivars“, Photosynthetica, 59(4): 517-528.
 
Markulj Kulundžić, A., Viljevac Vuletić, M., Matoša Kočar, M., Mijić, A., Varga, I., Sudarić, A., Cesar, V., Lepeduš, H. (2021): “The combination of increased temperatures and high irradiation causes changes in photosynthetic efficiency“, Plants, 10: 2076.
 
Mihaljević, I., Viljevac Vuletić, M., Šimić, D., Tomaš, V., Horvat, D., Josipović, M., Zdunić, Z., Dugalić, K., Vuković, D. (2021): “Comparative Study of Drought Stress Effects on Traditional and Modern Apple Cultivars“, Plants, 10: 561.
 
Horvat, D., Šimić, G., Dvojković, K., Ivić, M., Plavšin, I., Novoselović, D. (2021): “Gluten Protein Compositional Changes in Response to Nitrogen Application Rate“, Agronomy, 11(2): 325, 12.
 
Šimić, G., Lalić, A., Horvat, D., Zdunić, Z., Koceva Komlenić, D., Bucić-Kojić, A., Planinić, M., Tišma, M. (2021): “Production and analysis of the flour from the hull-less barley“, Journal of Food Measurement and Characterization, X: 1-9.
 
Horvat, D., Šimić, G., Drezner, G., Lalić, A., Ledenčan, T., Tucak, M., Plavšić, H., Andrić, L., Zdunić, Z. (2020): “Phenolic Acids profiles and Antioxidant Activity of Major Cereal Crops“, Antioxidants, 9(6): 527, 12.
 
Tucak, M., Čupić, T., Horvat, D., Popović, S., Krizmanić, G., Ravlić, M. (2020): “Variation of Phytoestrogen Content and Major Agronomic Traits in Alfalfa (Medicago sativa L.) Populations“, Agronomy, 10(1): 87, 11.
 
Tucak, M., Čupić, T., Horvat, D., Krizmanić, G., Ravlić, M. (2020): “Coumestrol content in alfalfa breeding populations“, Agricultural Science and Practice, 7(3): 25-31.
 

Viljevac Vuletić, M., Španić, V. (2020): “Characterization of photosynthetic performance during natural leaf senescence in winter wheat: Multivariate analysis as a tool for phenotypic characterization“, Photosynthetica, 58(2): 301-313.

Španić, V., Viljevac Vuletić, M., Horvat, D., Šarkanj, B., Drezner, G., Zdunić, Z. (2020): “Changes in antioxidant system during grain development of wheat (Triticum aestivum L.) and relationship with protein composition under FHB stress“, Pathogens, 9(1): 17.

Španić, V., Zdunić, Z., Drezner, G., Viljevac Vuletić, M. (2020): “Differences in physiological traits at the initial stage of Fusarium head blight infection in wheat“, Biologia plantarum, 64: 185-192.

Mihaljević, I., Lepeduš, H., Šimić, D., Viljevac Vuletić, M., Tomaš, V., Vuković, D., Dugalić, K., Teklić, T., Skendrović Babojelić, M., Zdunić, Z. (2020): “Photochemical efficiency of photosystem II in two apple cultivars affected by elevated temperature and excess light in vivo“, South African journal of botany, 130: 316-326.

Španić, V., Zdunić, Z., Viljevac Vuletić, M. (2020): “Comparative changes in the physiological traits in the flag leaf of two senescing varieties of wheat (Triticum aestivum L.)“, Acta Physiologiae Plantarum, 42(7): 108.

Horvat, D., Tucak, M., Viljevac Vuletić, M., Čupić, T., Krizmanić, G., Kovačević Babić, M(2020): “Phenolic content and antioxidant activity of the Croatian red clover germplasm collection“, Poljoprivreda (Osijek), 26(2): 3-10.

Tucak, M., Popović, S., Horvat, D., Čupić, T., Krizmanić, G., Viljevac Vuletić, M., Ravlić, M. (2019): “The characterization of isoflavone content in the Croatian red clover collection“, Poljoprivreda (Osijek), 25(1):  3-11.

Viljevac Vuletić, M., Marček, T., Španić, V. (2019): “Photosynthetic and antioxidative strategies of flag leaf maturation and its impact to grain yield of two field-grown wheat varieties“, Theoretical and Experimental Plant Physiology, 31: 387-399.

Španić, V., Horvat, D.Drezner, G., Zdunić, Z. (2019): “Changes in protein composition in the grain and malt after Fusarium infection dependently of wheat resistance“, Pathogens, 8(3),112.

Marček, T., Viljevac Vuletić, M., Bakula, I., Alivojvodić, S., Španić, V. (2018): “Time-course experiment of Fusarium infestation of wheat genotypes with the emphasis on the physiological response”, Croatian Journal of Food Science and Technology, 10(1), 58-63.

Španić, V., Viljevac Vuletić, M., Abičić, I., Marček, T. (2017): „Early response of wheat antioxidant system with special reference to Fusarium head blight stress“ Plant physiology and biochemistry, 115, 34-43.

Šimić, G., Horvat, D., Dvojković, K., Abičić, I., Viljevac Vuletić, M., Tucak, M., Lalić, A. (2017): „Evaluation of total phenolic content and antioxidant activity of malting and hulless barley grain and malt extracts“,  Czech journal of food sciences, 35 (1),  73-78.

Markulj Kulundžić, A., Viljevac Vuletić, M., Jocić, S., Cvejić, S., Matoša Kočar, M., Mijić, A., Liović, I., Sudarić, A., Lepeduš, H., Kovačević, J., Josipović, A. (2016): “Effect of different soil water content effect on genotype expession in photosynthetic efficiency and leaf temperature in sunflower“, Genetika-Belgrade, 48 (3), 971982.

Horvat, D., Španić, V., Dvojković, K., Šimić, G., Magdić, D., Nevistić, A. (2015): „The Influence of Fusarium Infection on Wheat (Triticum aestivum L.) Proteins Distribution and Baking Quality“, Cereal Research Communications, 43 (1), 61-71.

Horvat, D., Drezner, G., Sudar, R., Šimić, G., Dvojković, K., Španić, V., Magdić, D. (2015): „Distribution Of Wheat Protein Components Under Different Genetic Backgrounds And Environments“Turkish Journal of Field Crops, 20 (2), 150-154.

Živančev, D., Horvat, D.,Torbica, A., Belović, M., Šimić, G., Magdić, D., Đukić, N. (2015): „Benefits and Limitations of Lab-on-a-Chip Method over Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography Method in Gluten Proteins Evaluation“Journal of chemistry, 9 pages.

Dugalić, K., Sudar, R.Viljevac, M., Josipović, M., Čupić, T. (2014): „Sorbitol and sugar composition in plum fruits influenced by climatic conditions”, Journal of Agricultural Science and Technology, 16, 1145-1155.

Markulj, A., Viljevac Vuletić, M., Kovačević, J., Josipović, A., Liović, I., Mijić, A., Sudarić, A., Matoša Kočar, M. (2014): „Water deficiency effects on photosynthetic performance in leaves of sunflower plants at developmental stage of butonisation“, Proceedings of the 7th international scientific/professional conference “Agriculture in nature and environment protection”, Vukovar, Baban, M., Đurđević, B. (eds.), Glas Slavonije d.d., Osijek, 191-195.

Jokić, S., Sudar, R., Svilović, S., Vidović, S., Bilić, M., Velić, D., Jurković, V. (2013): „Fatty acid composition of the oil obtained from soybeans by extraction with supercritical carbon dioxide“, Czech Journal of Food Sciences, 31 (2), 116-125.

Viljevac, M., Dugalić, K., Mihaljević, I., Šimić, D., Sudar, R.Jurković, Z.Lepeduš, H(2013): „Chlorophyll content, photosynthetic efficiency and genetic markers in two sour cherry (Prunus cerasus L.) genotypes under drought stress”, Acta Botanica Croatica, 72 (2), 221-235.

Sudar, R., Sudarić, A., Josipović, M., Viljevac, M. (2013): “Oil and Triacylglycerols Composition of Soybean Lines”, The Journal of Ege University Faculty of Agriculture, 37 (2), 541-546.

Španić, V., Viljevac, M., Drezner, G., Lepeduš, H. (2013): “Chlorophyll fluorescence parameters and grain yield of winter wheat genotypes” Proceedings of the 48th Croatian and 8th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, Marić, S., Lončarić, Z. (eds.), Faculty of Agriculture, University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Osijek, 323-327.

Viljevac, M., Dugalić, K., Jurković, V., Mihaljević, I., Tomaš, V., Sudar, R., Čmelik, Z., Jurković, Z. (2013): “Several pomological and chemical fruit properties of introduced sweet cherry cultivars in agroecological conditions of Eastern Slavonia” Proceedings of the 48th Croatian and 8th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, Marić, S., Lončarić, Z. (eds.), Faculty of Agriculture, University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Osijek, 860-864.

Horvat, D., Drezner, G., Dvojković, K., Šimić, G., Magdić, D., Španić, V. (2012): „End-use quality of wheat cultivars in different environments“, Sjemenarstvo, 29 (1-2), 5-13.

Viljevac, M., Dugalić, K., Jurković, V., Mihaljević, I., Tomaš, V., Puškar, B., Lepeduš, H.Sudar, R.Jurković, Z. (2012): “Relation between polyphenols content and skin colour in sour cherry fruits”, Journal of Agricultural Sciences, 57 (2), 57-67.

Sudar, R., Čupić, T., Horvatski Zivalov, T., Sudarić, A. (2012): „Oligosaccharides in legume Grains“, Proceedings of the 6th European Congress on Food, Novi Sad, Lević, J. (ed.), Novi Sad, University of Novi Sad, Institute of Food Technology, 241-245.

Sudar, R., Jokić, S., Velić, D., Bilić, M., Sudarić, A., Keleković, S., Zec Zrinušić, S. (2012): „Determination of isoflavones in soybean meal after supercritical carbon dioxide extraction“,  Proceedings of the 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture, Opatija, Pospišil, M. (ed.), Faculty of Agriculture, University of Zagreb, Zagreb, 561-564.

Jokić, S., Zeković, Z., Vidović, S., Sudar, R., Nemet, I., Bilić, M., Velić, D. (2010): „Supercritical CO2 extraction of soybean oil: process optimization and triacylglycerol composition“, International Journal of Food Science & Technology, 45 (9), 1939-1946.

Šimić, D., Sudar, R., Ledenčan, T., Jambrović, A., Zdunić, Z., Brkić, I., Kovačević, V. (2009): „Genetic variation of bioavailable iron and zinc in grain of a maize population“, Journal of Cereal Science, 50 (3), 392-397.

Horvat, D., Drezner, G., Magdić, D., Šimić, G., Dvojković, K., Lukinac, J. (2009): „Effect of an oxidizing improver on dough rheological properties and bread crumb structure in winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) with different gluten strength“, Romanian Agricultural Research, 26, 35-40.

Viljevac, M., Dugalić, K., Štolfa, I., Đermić, E., Cvjetković, B., Sudar, R., Kovačević, J., Cesar, V., Lepeduš, H., Jurković, Z. (2009): „Biochemical basis of apple leaf resistance to Erwinia amylovora infection“, Food Technology and Biotechnology, 47 (3), 281-287.

Šimić, G., Lalić, A., Kovačević, J., Horvat, D., Lenart, L. (2008): „Effect of genotype and environment on spring barley hordeins“, Cereal Research Communications, 36 (Part 3/S5), 1491-1494.

Horvat, D., Magdić, D., Šimić, G., Dvojković, K., Drezner, G. (2008): „The relation between dough rheology and bread crumb properties in winter wheat cultivars“, Agriculturae Conspectus Scientificus, 73 (1), 9-12.

Ledenčan, T., Sudar, R., Šimić, D., Zdunić, Z., Brkić, A. (2008): „Effects of the agroecological factors on sweet corn quality“, Cereal Research Communications, 36 (Part 2/S6), 1411-1414.

Biotehnološke metode u identifikaciji, selekciji i razmnožavanju voćaka

voditeljica: dr.sc. Zorica Jurković (2007.-2014.)

znanstveni projekt MZOŠ

Suradnici na projektima:

Projekti Hrvatske zaklade za znanost:

1. Uspostavni istraživački projekt „Oplemenjivanje pšenice na otpornost prema Fuzarijskoj paleži klasa upotpunjeno s analizama mikotoksina i antioksidativnim putevima“ (UIP-2014-09-9188), 2015.-2018., voditelj projekta: dr.sc. Valentina Španić

2. Istraživački projekt “Genetsko poboljšanje i optimizacija potencijala rodnosti pšenice“, 2017.-2021., voditelj projekta: dr.sc. Dario Novoselović

Projekti Ministarstva poljoprivrede:

1. „Utjecaj bioloških mjera na suzbijanje obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri L.) i smanjenje biostresa u sustavu integrirane zaštite“ (VIP-2015-13/38), 2015.-2017., voditelj projekta: dr.sc. Vesna Tomaš

2. „Razvoj proizvodnje i upotrebe golozrnog ječma u ljudskoj prehrani, stočarstvu i sladarstvu (VIP-2015-13/39), 2015.-2017., voditelj projekta: dr. sc. Alojzije Lalić

3. „Suvremene tehnologije uzgoja šljiva“ (VIP-2016-14-64), 2016.-2018., voditelj projekta: dr. sc. Krunoslav Dugalić

4.„Razvoj germplazme krušne i durum pšenice za obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Republici Hrvatskoj“ (VIP-2016-14-65), 2016.-2018., voditelj projekta: dr. sc. Dario Novoselović

  Vrsta analize Metoda Ispitivani uzorci
Određivanje – suhe tvari / pepela – N i sirovih proteina – sirovih masti i ulja – sirovih vlakana, NDF, ADF i ADL – škroba Sušenje / gravimetrija Po Kjeldahlu Po Soxhletu Fibercup, Foss Polarimetrija pšenica, ječam, kukuruz, soja, suncokret, stočni grašak, crvena djetelina, lucerna, silaže, sjenaže
Određivanje – udjela vlage i proteina na ST, hektolitarske mase   – škroba – ulja – ekstrakta slada i topljivih proteina NIT analizator; FOSS kalibracije za pojedine ratarske kulture pšenica, ječam, kukuruz, soja, stočni grašak pšenica, ječam, kukuruz soja, kukuruz, uljana repica slad
Određivanje – topljive suhe tvari – ukupne kiselosti, pH – tvrdoće ploda Refraktometrija Potenciometrija Penetrometar   višnja, šljiva, jabuka, trešnja
Određivanje – koncentracije i sastava rezervnih proteina   (albumina/globulina, glijadina, glutenina,hordeina, zeina) – koncentracije i sastava šećera i oligosaharida – koncentracije i sastava izoflavona   HPLC pšenica, ječam, kukuruz   višnja, šljiva, šećerac soja, crv. djetelina, lucerna
Određivanje – koncentracije i sastava masnih kiselina GC suncokret
Određivanje – koncentracije ukupnih polifenola, antocijana, flavonoida, karotenoida – antioksidacijske aktivnosti – koncentracije fotosintetskih pigmenata   Spektrofotometrija pšenica, ječam, kukuruz, soja, crvena djetelina, lucerna, višnja, šljiva
Određivanje – aktivnosti enzima (POX, CAT, PPO) – koncentracije vodikovog peroksida – stupnja peroksidacije lipida   Spektrofotometrija   lisno tkivo pšenice, soje, kukuruza suncokreta, jabuke, kruške
Određivanje – fotosintetske učinkovitosti Handy PEA fluorometar; OJIP test lisno tkivo pšenice, soje, kukuruza suncokreta, jabuke, kruške
Određivanje – boje kromametrom Conica Minolta CR400; L*a*b* sustav pšenica, ječam, kukuruz, višnja, šljiva
Određivanje – količine mikotoksina (DON, fumonizin, zearalenon) ROSA test; Charm Sciences kukuruz, pšenica
  – izolacija DNA, lančana reakcija polimerazom   (PCR; SSR, RAPD, AFLP) – razdvajanje ulomaka DNA elektroforezom – vizualizacija i obrada gelova CTAB metoda Elektroforeza u agaroznom i poliakrilamidnom gelu višnja, kukuruz, stočni grašak, lucerna

Predstojnik odjela


Dr.sc. Daniela Horvat

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Tel: 031 / 515 - 570
mail: daniela.horvat@poljinos.hr

Znanstveni i stručni djelatnici


Dr. sc. Marija Viljevac Vuletić

Znanstveni savjetnik

Tel: 031 / 515 - 578
mail: marija.viljevac@poljinos.hr

Marija Kovačević Babić, dipl.ing

stručni suradnik

Tel: 031 / 515 - 571
mail: marija.kovacevic.babic@poljinos.hr

Slađana Bereš-Paloš

tehnički suradnik

Tel: 031 / 515 - 577
mail: sladjana.beres@poljinos.hr

Višnja Žuljević

pomoćni laborant

Tel: 031 / 515 - 574
mail: visnja.zuljevic@poljinos.hr