Rezultati dosadašnjeg oplemenjivačkog rada Odjela za oplemenjivanje i genetiku industrijskog bilja su 45 priznate sorte soje i 14 priznatIh hibrida suncokreta.

 

SORTE SOJE

Sorta Grupa zriobe Godina priznavanja Autori Opaske
1. OS NEVENA 0 2020. Sudarić, A., Duvnjak, T. na EU listi
2. OS ĐURĐICA 0-I. 2020. Sudarić, A., Duvnjak, T. na EU listi
3. SUNCE 0-I. 2016. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
4. SONJA 0 2011. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
5. EMA 00-0 2010. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
6. SEKA 0-I. 2010. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
7. SARA 0-I. 2010. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
8. SANDA 0 2009. Vratarić, M., Sudarić, A., Duvnjak, T. na EU listi
9. MARA 0-I. 2009. Vratarić, M., Sudarić, A., Duvnjak, T. na EU listi
10. TENA 0-I. 2008. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
11. TOMA 0 2008. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
12. LUCIJA 00-0 2006. Vratarić, M., Sudarić, A., Duvnjak, T. na EU listi
13. KORANA 00 2006. Vratarić, M., Sudarić, A., Duvnjak, T. na EU listi
14. VITA 0 2005. Vratarić, M., Sudarić, A., Duvnjak, T.
15. JANA I. 2003. Vratarić, M., Sudarić, A.
16. JULIJANA 0 2003. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
17. OS ZORA 0-I. 2003. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
18. NIKA 0-I. 2001. Vratarić, M., Sudarić, A.
19. SMILJANA 0-I. 2001. Vratarić, M., Sudarić, A.
20. DARIJA 0-I. 1999. Vratarić, M., Sudarić, A.
21. KRUNA 0 1999. Vratarić, M., Sudarić, A.
22. ANICA 0-I. 1998. Vratarić, M., Sudarić, A.
23. IKA 0-I. 1998. Vratarić, M., Sudarić, A. na EU listi
24. KUNA 0 1997. Vratarić, M., Sudarić, A.
25. PODRAVKA 95 0 1995. Vratarić, M., Krizmanić, M., Sudarić, A., Bilandžić, M.
26. NADA 0 1994. Vratarić, M., Krizmanić, M., Sudarić, A.
27. KAJA 0 1994. Vratarić, M., Krizmanić, M., Jukić, V., Bilandžić, M.
28. IVA 0 1993. Vratarić, M., Krizmanić, M., Bilandžić, M., Jukić, V.
29. BARA 0 1993. Vratarić, M., Krizmanić, M., Bilandžić, M.
30. MIRNA 0-I. 1991. Vratarić, M., Krizmanić, M.
31. NERETVA 0-I. 1991. Vratarić, M., Krizmanić, M.
32. LIKA I. 1989. Vratarić, M., Krizmanić, M.
33. MORAVA I. 1988. Vratarić, M., Krizmanić, M.
34. BOSNA I.-II. 1988. Vratarić, M., Krizmanić, M.
35. DRINA I. 1988. Vratarić, M., Krizmanić, M.
36. UNA 0 1988. Vratarić, M., Krizmanić, M., Jukić, V.
37. JOŠAVA 0-I. 1987. Vratarić, M., Krizmanić, M.
38. ILOVA 0-I. 1986. Vratarić, M., Krizmanić, M.
39. MURA 00 1986. Vratarić, M., Krizmanić, M.
40. TISA I. 1986. Vratarić, M., Krizmanić, M. na EU listi
41. SAVA 0-I. 1985. Vratarić, M., Krizmanić, M.
42. PODUNAVKA I. 1984. Vratarić, M., Krizmanić, M.
43. VUKA II. 1984. Vratarić, M., Krizmanić, M.
44. DRAVA 0-I. 1983. Vratarić, M., Krizmanić, M.
45. OS-289 0 1976. Vratarić, M., Henneberg, R.

 

HIBRIDI SUNCOKRETA

Hibrid Godina priznavanja Autori Opaske
1. MATEJ 2016. Mijić, A., Liović, I., Krizmanić, M., Bilandžić, M. na listi EU
2. LUKA 2010. Krizmanić, M., Mijić, A., Liović, I., Bilandžić, M. na listi EU
3. APOLON 2001. Krizmanić. M., Bilandžić, M. na listi EU
4. FAVORIT 1999. Krizmanić, M., Vratarić, M., Bilandžić, M.
5. ŠOKAC 1995. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
6. GORDAN 1995. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
7. MIRO 1995. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
8. PODRAVAC 1995. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
9. SLAVONAC 1994. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
10. SUNCE 1994. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
11. OLIO 1993. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
12. ORION 1993. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
13. FAKIR 1993. Krizmanić, M., Jukić, V., Vratarić, M., Bilandžić, M.
14. OSJEČANIN 1985. Vratarić, M., Krizmanić, M.