Odjel za oplemenjivanje i genetiku krmnog bilja Poljoprivrednog instituta Osijek djeluje kao samostalan Odjel od 1961. godine. Do navedenog razdoblja bio je u sastavu zajedničkog Odjela za industrijsko i krmno bilja. Novom organizacijom Instituta 1961. godine Odjel se odvaja i postaje samostalan, te do 1993. djeluje pod nazivom Odjel za oplemenjivanje i sjemenarstvo krmnog bilja, a nakon toga pod današnjim nazivom.

Prvi predstojnik Odjela bio je prof. dr. sc. Dragoljub Bošnjak koji je na navedenoj funkciji bio sve do umirovljenja 1990. godine. Prvi oplemenjivački program Odjela provodio se na cikoriji šezdesetih godina XX stoljeća. Istovremeno, na Odjelu se počinje razvijati i program oplemenjivanja lucerne koji se aktivno i kontinuirano provodi sve do danas. Na Odjelu je kraće vrijeme sedamdestih godina radio i dr. sc. Ivan Sikora. Od 1990. do 1999. godine predstojnik Odjela bio je prof. dr. sc. Mirko Stjepanović, koji proširuje znanstveno istraživačku djelatnost Odjela te uvodi dva nova oplemenjivačka programa na crvenoj djetelini i stočnom grašku. Od 1999. godine pa do danas predstojnik Odjela je dr. sc. Svetislav Popović koji zajedno sa svojim suradnicima dr. sc. Marijanom Tucak, dr. sc. Čupić Tihomirom, te do 2013. dr.sc. Sonjom Grljušić, nastavlja rad na oplemenjivanju lucerne, intenzivira rad na oplemenjivanju stočnih graškova i crvene djeteline. Od 2013. godine s radom na Odjelu počinje dr. sc. Goran Krizmanić čija je aktivnost usmjerena na sjemenarstvo visokih kategorija sjemena krmnih kultura.

Rezultati rada navedenih djelatnika ogledaju se kroz kontinuirano stvaranja novih kultivara, oplemenjivačkih populacija i linija krmnog bilja, posjedovanje i održavanje bogate gen kolekcije domaće i inozemne germplazme, te unaprjeđenje istraživačkog rada koji je rezultirao provedbom brojnih znanstveno istraživačkih projekata, publiciranjem i prezentiranjem znanstvenih i stručnih radova iz područja oplemenjivanja i genetike krmnih leguminoza.

U razdoblju od 1961.-2016. godine Odjelu za oplemenjivanje i genetiku krmnog bilja  Poljoprivrednog instituta Osijek priznata su 2 kultivara cikorije, 20 kultivara lucerne, 2 kultivara crvene djeteline, te po 2 kultivara ozimog i jarog stočnog graška. Neki od kultivara lucerne i graška priznati su u državama okruženja i Turskoj. Novi svjetski trendovi i sve veće zanimanje znanstvene i stručne javnosti za očuvanjem okoliša i proizvodnjom funkcionalne i kvalitetne hrane, s naglaskom na leguminoze kao bogatog izvora bjelančevina te brojnih nutritivnih i bioaktivnih komponenata za ljudsku i životinjsku ishranu, dokaz su svijetle budućnosti i velike motiviranosti djelatnika Odjela za daljnjim predanim znanstveno istraživačkim i stručnim radom.