Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

http://biodiv.iptpo.hr/?page_id=1261&lang=hr

Voditelj: prof dr.sc. Zlatko Šatović, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Voditelj elementa projekta EP01 „Kukuruz“: dr. sc. Domagoj Šimić

Vrijeme trajanja projekta:  2018. – 2023.

Projekt Znanstvenog centra izvrsnosti (ZCI) za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (CroP-BioDiv)  sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj Europske unije

 

IoT-polje: Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi

https://iot-polje.fer.hr/

Voditelj: prof dr.sc. Ivana Podnar Žarko, Fakultet elektronike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu; Voditelj elementa projekta EP03 „Prikupljanje i obrada poljskih stvarnovremenskih podataka “: dr. sc. Domagoj Šimić; Voditelj elementa projekta EP04 „Prijenos znanja i tehnologije“: dr. sc. Tatjana Ledenčan

Vrijeme trajanja projekta: 2020. –  2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH , sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj Europske unije u okviru Poziva „Ulaganje u znanost i inovacije – UZI“

 

Harmonizacija metoda fenotipizacije, genotipizacije i upravljanja genetskim resursima kukuruza

Voditelj: dr.sc. Domagoj Šimić

Vrijeme trajanja projekta: 2019.-2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH – Bilateralna suradnja Hrvatska – Srbija

 

Genetska analiza koncentracije minerala u zrnu kukuruza

voditelj: dr.sc. Domagoj Šimić (2007. – 2012.)

Znanstveni projekt MZOŠ

Stvaranje i poboljšavanje populacija, linija i hibrida kukuruza

voditelj: dr.sc. Ivan Brkić (2007. – 2013.)

Znanstveni projekt MZOŠ

 

Identifikacija megaokolina u oplemenjivanju kukuruza

voditelj: dr.sc. Zvonimir Zdunić (2007. – 2013.)

Znanstveni projekt MZOŠ

 

Genetika i fiziologija tolerantnosti na višestruki stres kod kukuruza

voditelj: dr.sc. Domagoj Šimić

Znanstveni projekt Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ)