Godina priznavanja Hibridi Autori
1962. – 1970. OS 650, OS 670, OsSK 318, OsSK 321, OsSK 218, OsSK 212, OsSK 215, OsSK 216, OsSK 180, OS692, OsSK595, Os 660, OsSK 6-203 Lj. Radić
1971. – 1977. OsSK 675, OsSK 420, Os 615, OsSK 340b, OsSK 342, OsSK 632, OsSK 2-189, OsSK 2-191, OsSK 251, OsSK295, OsSK 305, OsSK 464, OsSK 494, OsSK 629, OsSK 679, OsSK 222, OsSK 272, OsTK 290, OsSK 322, OsSK 3-241, OsSK 390, OsSK 396, OsSK 440, OsSK 661 B Lj. Radić,
N. Vekić,
I. Sikora
1978. – 1984. OsSK 247, OsSK 407, OsSK 427, OsSK 667, OsSK 697, OsSK 227, OsSK 337, OsSK 234, OsSK 594, OsSK 544, OsSK 574, OsSK 574, OsSK644, OsSK 664, OsSK 665, OsTK 653, OsSK 4-377, OsSK 560A, OsSK 654, OsSK 589, OsSK 575, OsSK 585, OsSK 613, OsSK 625, OsSK 635, OsSK 645 Lj. Radić,
N. Vekić
1985. – 1988. OsSK 569, OsSK 596, OsSK273, OsMV 325, OsSK 633 Wx Lj. Radić,
N. Vekić,
I. Brkić,
S. Vujević
1989. – 1992. OsSK 382, ALPOS, OsSK 262, OsSK 332, OsSK 552, OsSK 282 N. Vekić,
I. Brkić,
S. Vujević
1993. – 1997. OsSK 235, OsTK 252, OsSK 373, OsSK 391, OsSK 403, OsSK 435, OsSK 449, OsSK 553, OsSK 554, OsSK 515, OsSK 602, OsSK 617, OsSK 659, OsSK 713, OsSK 444, OSTWC 233 I. Brkić,
D. Šimić,
T. Ledenčan
1998. – 2011. TVRTKO 202, TVRTKO 303, Os 224, Os 277,  Os 398, Os 430, Os 155, Os 195, Os 298P, Os 333, Drava 404, Os 299, Os 378, Os 499, Os 425, Os 2982, Os 397, Os 3992, Os 495, Os 4362, Os 4962, Os 2983, Os 4364, Os 4365, Os 4368, Os 4466, Os 4467,  Os 6015, Os 3994, Os 5716, Os 4369, Os 4371, Os 4372, Os 5717, Os 4373, Os 4374, Os 4375, Os 6716 Os 4376, Os 4377, Os 4378, Os 5719, Os 6781 I. Brkić,
A. Jambrović,
D. Šimić,
Z. Zdunić,
T. Ledenčan
2012. – 2015. Os 3999, Os 5922, Os 505, LILA, BRKAN I. Brkić,
A. Jambrović,
D. Šimić,
Z. Zdunić,
J. Brkić,
A. Brkić
2017. – 2021. TOMASOV, KULAK, OS 4014, OS 4015, OS 3114, OS 5117, RUDOLFOV 60, POSAVAC 36, OS 5518, FILIGRAN, JABLAN, OS 500 A. Jambrović,
I. Brkić,
D. Šimić,
Z. Zdunić,
J. Brkić,
A. Brkić,
V. Galić

 

Hibridi posebne namjene
Godina priznavanja Hibridi Autori
2000. – 2011. Kokičar: OS 604p.c., OS 605p.c., OS 505p.c., OS 504p.c., OS 506p.c., OS 4994p.c., WESTp.c., OS 502p.c., OS 4959p.c., OS 418p.c. I. Brkić,
M. Pribanić
Šećerac: OS 250su, OS 253su, OS 254su, OS 255su, OS 256su, OS 257su, OS 251su, OS258su, OS 247su, OS 244sh I. Brkić,
T. Ledenčan,
S. Živalj
2012. – 2016. OSPOP555, OS230SU T. Ledenčan,
J. Brkić,
A. Brkić
2017. – 2021. Kokičar: OS POP566 T. Ledenčan,
J. Brkić,
A. Brkić

 

Hibridi priznati u državama koje nisu članice EU
Godina priznavanja Hibridi Autori
1995. – 2016. Albanija: OsSK 602 I. Brkić
Turska: OsSK 596, OsSK 602, OsSK 644, TONI, LEONID, ALBARYAK A. Jambrović,
Bosna i Hercegovina: OSSK 494, OSSK 552, OSSK 644, OSSK 596, Os 298 P, Os 596 R, OsSK 617, OsSK 444, TVRTKO 303, OS 2983, OS 378, OS499, OSSK 515, OSSK 602, DRAVA 404, OS 5717 D. Šimić,
Makedonija: OsSK 554, OsSK 444, OsSK 499, OsSK 602 Z. Zdunić,
Srbija: OsSK 602, OS 5717, OS 5716, OsSK 515, OS 6015 T. Ledenčan
Rusija: OS 596, OS617
Kosovo: OS 298 P, TVRTKO 303, OSSK444, OS 499, OSSK 552, OSSK 596, OSSK 617, OSSK 602