1930. godine osnovana je Poljoprivredna ogledna i kontrolna stanica (prethodnica Poljoprivrednog instituta Osijek) na koju 1931. godine dolazi prof.dr.sc. Mirko Korić, te započinje rad na oplemenjivanju pšenice. Osječka Šišulja, uvedena u proizvodnju 1936. godine, njegova je najpoznatija sorta pšenice koju su sijali 20-tak godina, na 100 000-500 000 ha godišnje. Sredinom 50-ih godina 20. stoljeća prof.dr.sc. Mato Valenčić taj rad proširuje i na ječam.

Na Odjelu na oplemenjivanju pšenice i/ili ječma radili su i/ili rade: prof.dr.sc. Z. Mađarić (1945.-1980.), prof.dr.sc. J. Martinčić (1961.-1992.), prof.dr.sc. M. Bede (1971.-1993.), prof.dr.sc. J. Kovačević (1975.-1997.), prof.dr.sc. G. Drezner, doc.dr.sc. A. Lalić, dr.sc. D. Novoselović, dr.sc. J. Čosić (1993.-1999.), dr.sc. K. Dvojković, dr.sc. V. Španić, dr.sc. I. Abičić i mr.sc. D. Babić (2000.-2006.). Na kakvoći pšenice radile su i/ili rade: Olga Kalea, dipl.inž., dr.sc. D. Hackenberger (1977.-1994.) i dr.sc. D. Horvat (2003.-2016.), K. Lutrov, dipl.inž, te na ječmu dr.sc. G. Šimić.

U dosadašnjem radu na Odjelu za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica (nekada Odjel za oplemenjivanje i sjemenarstvo strnih žitarica) stvoreno je 147 sorata ozime pšenice, 78 sorti ozimog i 41 sorta jarog ječma priznatih u Hrvatskoj, te 67 sorata pšenice i 38 sorata ječma priznatih u inozemstvu. Posljednjih 25 godina naše sorte pšenice siju na 35-63%, a ječma na preko 70% sjetvenih površina u Hrvatskoj, te na značajnim površinama i u inozemstvu. Temeljem znanstvenoistraživačkog rada na Odjelu vođeni su, i vode se, značajni znanstveni projekti; urađeni su i objavljeni brojni znanstveni i stručni radovi; napisane su dvije knjige, jedan sveučilišni udžbenik, nekoliko poglavlja u knjigama, desetak disertacija, magistarskih, diplomskih i završnih radova. Međunarodnu suradnju Odjel provodi putem stručnih posjeta, studijskih boravaka, znanstvenih usavršavanja iz sredstava Instituta kao i putem prestižnih međunarodnih stipendija (Fulbright, Go8 europska, Ceepus, KWS Borlaug i drugih), aktivnog sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima iz područja genetike, oplemenjivanja, kakvoće i sjemenarstva strnih žitarica.

Uz redoviti rad znanstvenici Odjela sudjelovali su i/ili sudjeluju u nastavnoj djelatnosti iz područja genetike, oplemenjivanja bilja, sjemenarstva i proizvodnje žitarica na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Važan segment u prijenosu stečenih znanja, ostvarenih rezultata i iskustava u oplemenjivanju i proizvodnji strnih žitarica predstavljaju predavanja namijenjena obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te kontakti sa stručnom javnošću putem medija. Za ostvarene rezultate u znanstveno-istraživačkom radu i oplemenjivanju znanstvenici Odjela primili su mnoge nagrade i priznanja (Ruđer Bošković, Nikola Tesla, Grada Osijeka, Državne nagrade za znanost, za unapređenje proizvodnje, za najvrsnijeg znanstvenog novaka u RH…).