Uređenje poljoprivrednog zemljišta za suvremenu biljnu proizvodnju

Broj: 4-01-086; voditelj prof.dr.sc. Stjepan Mađar

suradnik na projektu: dr.sc. Marko Josipović (1991.-1995.)

znanstveni projekt MZTI RH

 

Prevladavanje stresa uzgoja kukuruza na kiselom tlu gnojidbom i oplemenjivanjem

Broj: 079-0730463-0447; voditelj prof.dr.sc.Vlado Kovačević

suradnik na projektu: dr.sc. Marko Josipović (2007.-2009.)

znanstveni projekt MZOŠ

 

Genetska analiza koncentracije minerala u zrnu kukuruza

Broj: 073-0730463-0203; voditelj prof.dr.sc.Vlado Kovačević

suradnik na projektu: dr.sc. Marko Josipović (2007.-2013.)

znanstveni projekt MZOŠ

 

Navodnjavanje, zaštita voda i tla u održivoj poljoprivredi

Voditelj projekta: dr.sc. Marko Josipović (2002.-2006.)

Broj projekta: 073-0110; voditelj dr.sc. Marko Josipović

znanstveni projekt MZOŠ

 

Kontrolirano navodnjavanje na principima održive poljoprivrede

Voditelj projekta: dr.sc. Marko Josipović (2009/2010.)

Financirala: Osječko-baranjska županija