Dr. sc. Valentina Španić, znanstvenica Poljoprivrednog instituta Osijek, Odjel za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica, dobitnica je Državne nagrade za znanost za 2021. godinu iz područja biotehničkih znanosti!

ČESTITKE !!

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Znanost/DrzavneNagradeZaZnanost/Dobitnici-dnzz-2021//Odluka-o-dodjeli-Drzavnih-nagrada-za-znanost-za-2021.pdf

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Znanost/DrzavneNagradeZaZnanost/Dobitnici-dnzz-2021//Odluka-o-dodjeli-Drzavnih-nagrada-za-znanost-za-2021-obrazlozenja.pdf

 

Državne nagrade za znanost dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci. Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za znanost. To su nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake.

Godišnja nagrada za znanost

Podjeljuje se za osobito znanstveno dostignuće, znanstveno otkriće i primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada. Svake godine mogu se podijeliti do tri godišnje nagrade za svako znanstveno područje.