Voditelj projekta “Razvoj proizvodnje i upotrebe golozrnog ječma u ljudskoj prehrani, stočarstvu i sladarstvu”  koji je financiran od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske – Vijeća za istraživanja u poljoprivredi, Doc.dr.sc. Alojzije Lalić, znanstveni savjetnik Poljoprivrednog instituta Osijek u trajnom zvanju s Odjela za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica u suradnji sa znanstvenicima Poljoprivrednog instituta Osijek dr.sc. Gordanom Šimić, dr.sc. Ivanom Abičićem, dr.sc. Danielom Horvat, dr.sc. Krešimirom Dvojkovićem i dr.sc. Lukom Andrićem 2018. godine, objavili su priručnik/knjigu naslova “Razvoj proizvodnje i upotrebe golozrnog ječma u ljudskoj prehrani, stočarstvu i sladarstvu”

CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 140823020

ISBN 978-953-7843-06-9;  UDK: 633.16; 663.4; 664.6/7