Voditelj projekta “Razvoj germplazme krušne i durum pšenice za obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Republici Hrvatskoj”, financiranog od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske – Vijeća za istraživanja u poljoprivredi, dr.sc. Dario Novoselović, znanstveni savjetnik Poljoprivrednog instituta Osijek u trajnom zvanju, Odjel za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica i suradnici; dr.sc. Krešimirom Dvojkovićem, (Poljoprivredni institut Osijek), prof.dr.sc. Karolinom Vrandečić (Agrobiotehnički fakultet Osijek), dr.sc. Karolinom Brkić-Bubola (Institut za poljoprivredu i turizam Poreč), dr.sc. Sonjom Grljušić, dr.sc. Danielom Horvat, prof.dr.sc. Georgom Dreznerom (Poljoprivredni institut Osijek), dr.sc. Milanom Oplanićem (Institut za poljoprivredu i turizam Poreč), mag.ing.agr. Ivanom Plavšin, mag. ing. chem. Markom Ivićem i dipl.inž. Kristinom Lutrov (Poljoprivredni institut Osijek) u 2018. godini, objavili su priručnik “Razvoj germplazme krušne i durum pšenice za obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Republici Hrvatskoj”.

CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 141019000

ISBN 978-953-7843-08-3