Sa ponosom predstavljamo znanstvenu monografiju u nakladi Poljoprivrednog instituta Osijek pod nazivom “Chlorophyll a Fluorescence Measurements in Croatia – First Twenty Years”. Urednici ovog vrijednog djela su prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, dr. sc. Marija Viljevac Vuletić i prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, EMBA. Monografija je inspirirana obilježavanjem dvadesete godišnjice mjerenja fluorescencije klorofila a u Republici Hrvatskoj.

U počecima je metoda korištena u temeljnim istraživanjima fotosintetskih svojstava iglica smreke, a zatim je proširena na druge biljne vrste, kao i na poljoprivredne kulture. Sinergijski entuzijazam biologa i agronoma doveo je do interdisciplinarnih istraživanja koja su rezultirala velikim brojem značajnih znanstvenih radova i projekata te u konačnici ovom monografijom.

Monografija kroz 13 poglavlja, počevši s povijesnim pregledom korištenja metode mjerenja fluorescencije klorofila a u Republici Hrvatskoj, daje uvid u fiziološki i agronomski pristup upotrebe metode u znanstvenim i primijenjenim istraživanjima te na samom kraju knjige, zbog napretka tehnologije koja je značajno unaprijedila metodu mjerenja fluorescencije klorofila a od njenih početaka, ističe vrlo perspektivne primjene metode u poljoprivredi, šumarstvu, istraživanjima vode, klimatskih promjena i bioenergije.

Poveznica za preuzimanje:
https://www.poljinos.hr/wp-content/uploads/2023/10/Chlorophyll-a-Fluorescence-Measurements-in-Croatia-First-Twenty-Years.pdf