Poljoprivrednom institutu Osijek u Republici Turskoj 2017. godine  priznate su dvije sorte ozime pšenice i dvije sorte ozimog dvorednog ječma

Sorte ozime pšenice:    OS JELENA; DURU 17

Sorte ozimog dvorednog ječma:     MAXIM; BRAVO

Nakon uspješno završenih višegodišnjih ispitivanja u službenim pokusima Komisije za ispitivanje i priznavnje sorata poljoprivrednog bilja Republike Turske, sorte ozime pšenice i ozimog dvorednog ječma Poljoprivrednog instituta Osijek OS JELENA, DURU 17, MAXIM i BRAVO priznate su i uvrštene na službenu Sortnu listu poljoprivrednog bilja Republike Turske.