U četvrtak, 21. srpnja 2022. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu asistentica/doktorandica Ivana Plavšin uspješno je obranila svoj doktorski rad pod naslovom „Genomska selekcija za svojstva kakvoće pšeničnoga zrna“, čime je stekla akademski stupanj doktorica znanosti iz znanstvenog područja biotehničke znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane genetika i oplemenjivanje bilja. Doktorski rad izrađen je u sklopu projekta KK.01.1.1.01.0005 „Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja” Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (CoE CroP-BioDiv) pod mentorstvom prof. dr. sc. Jerka Gunjače i dr. sc. Darija Novoselovića. Uspješnim činom obrane doktorske disertacije Ivane Plavšin, mag.biol. i mag.ing. agr., Poljoprivredni institut Osijek – Odjel za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica postao je bogatiji za još jedu doktoricu znanosti !