EPPN2020 projekti: GC–MS based metabolic profiling identifies changes in the winter wheat seed following Fusarium treatment.
Financirano iz sredstava Obzor 2020. (2021.)
Voditeljica projekta: dr. sc. Valentina Španić

EU projekt: Odgovor ozime pšenice na biotičke i abiotičke stresove izazvane klimatskim promjenama.
EU fondovi. (2019-2022).
Voditeljica projekta: dr. sc. Valentina Španić

Bilateralni projekt između Hrvatske i Kine. Improving resistance of wheat to abiotic and biotic stress.
(2019-2021).
Voditeljica projekta: dr. sc. Valentina Španić

Bilateralni projekt između Hrvatske i Mađarske. Genetic variability of winter wheat varieties based on Fusarium head blight resistance.
(2019-2021).
Voditeljica projekta: dr. sc. Valentina Španić

EPPN2020 projekti: Analyses of the influence of leaf rust (Puccinia triticina Erikss.) on carbohydrate and antioxidant metabolism and phytohormones of wheat by combining multispectral imaging with physiological phenotyping.
Financirano iz sredstava Obzor2020. (2021, produženo zbog pandemije);
Voditeljica projekta: dr. sc. Valentina Španić

Genetsko poboljšanje i optimizacija potencijala rodnosti pšenice
voditelj projekta: dr. sc. Dario Novoselović
trajanje projekta 01.03.2017.-31.05.2021.
istraživački projekt HRZZ

Mjera 10.2. – Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj: 2017. – 2020. godine.
Odgovorna osoba: dr.sc. Tihomir Čupić
S Odjela za opemenjivanje i genetiku strnih žitarica sudjeluju: dr.sc. Krešimir Dvojković – ozima pšenica i doc.dr.sc. Alojzije Lalić, – dvoredni, višeredni, golozrni ozimi ječam i jari ječam
Financirano sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Razvoj germplazme krušne i durum pšenice za obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Republici Hrvatskoj (2016-14-65)
voditelj projekta: dr. sc. Dario Novoselović
trajanje projekta: 2016.-2018.
istraživački/razvojni projekt MPS

Oplemenjivanje pšenice na otpornost prema Fuzarijskoj paleži klasa upotpunjeno s analizama mikotoksina i antioksidativnim putevima (HRZZ-UIP-2014-9188)
voditelj projekta: dr. sc. Valentina Španić
trajanje projekta 01.06.2015. – 31.05.2018.
uspostavni istraživački projekt HRZZ
http://www.wheat.poljinos.hr/

Razvoj proizvodnje i upotrebe golozrnog ječma u ljudskoj prehrani, stočarstvu i sladarstvu (VIP-2015-13/39)
voditelj projekta: doc. dr. sc. Alojzije Lalić
trajanje projekta: 2015.-2017.
istraživački/razvojni projekt MPS

Novi pristup u oplemenjivanju pšenice i ječma (0730718)
voditelj programa: prof. dr. sc. Georg Drezner
trajanje programa 2007.-2014.
znanstveni program MZOS

Razvoj nove germplazme u oplemenjivanju kvantitativnih svojstava pšenice (073-0730718-0598)
voditelj projekta: prof. dr. sc. Georg Drezner
trajanje projekta 2007.-2014.
znanstveni projekt MZOS (sastavnica programa)

Genotipizacija i razvoj germplazme pivarskog i krmnog ječma (073-0730718-0550)
voditelj projekta: doc. dr. sc. Alojzije Lalić
trajanje projekta 2007.-2014.
znanstveni projekt MZOS (sastavnica programa)

Razvoj QTL pomoću molekularnih markera za svojstva kvalitete pšenice (073-0730718-0536)
voditelj projekta: dr. sc. Dario Novoselović
trajanje projekta 2007.-2014.
znanstveni projekt MZOS (sastavnica programa)

Razmjena resursa germplazme sitnozrnih žitarica i kukuruza između Republike Hrvatske i delte Žute rijeke u Kini
voditelj projekta: dr. sc. Krešimir Dvojković
trajanje projekta 2013.-2015.
bilateralni znanstveni projekt MZOS između Hrvatske i Kine

Genetska raznolikost bjelančevina glutena i njihova povezanost s pekarskom kakvoćom pšenice
voditelj projekta u Hrvatskoj: dr.sc. Daniela Horvat
trajanje projekta: 2011.-2013.
bilateralni znanstveni projekt MZOS između Hrvatske i Srbije