Odjel za sjemenarstvo, kao ustrojstvena jedinica Poljoprivrednog instituta Osijek, započeo je svoj rad 1961. godine kada su izgrađeni prvi veći skladišni prostori za organiziranu i kontroliranu proizvodnju sjemena naših sorti i hibrida. Od tada, s rastom broja priznatih kultivara i sve većom zastupljenošću sortimenta Instituta u zemlji i inozemstvu, rastao je i razvijao se i naš Odjel. Već nakon desetak godina od početka rada Odjela započela je izgradnja novih kapaciteta za prijem, doradu i skladištenje sjemena. Izgrađena je hala s 8 ćelija za prijem sjemenske robe ukupnog kapaciteta 800 t sjemena i sušara za kukuruz kapaciteta 60 t klipa. U sljedećih deset godina, mreža organizirane sjemenske proizvodnje postajala je sve gušća te je kapacitet sušare proširen za novih 60 t klipa kukuruza i mogućnošću sušenja drugih kultura. Izgrađena je i nova zgrada s radnim kabinetima i laboratorijem za utvrđivanje kvalitete sjemena te veliko podno skladište od 1000m2. Nakon Domovinskog rata i po saniranju posljedica agresije na našu zemlju javila se potreba za izgradnjom novih kapaciteta za prijem, sušenje i doradu sjemenske robe. Rezultat te potrebe je da je 2011. godine puštena u rad nova, najsuvremenija dorada, kapaciteta od 10 do 12 t sjemena na sat. Današnji rad i aktivnosti Odjela rezultat su predanog djelovanja svih djelatnika Odjela tijekom više od pedeset godina rada na čelu s predstojnicima: Stevom Krnićem, dipl. ing. (1961.-1971.), mr.sc. Đurom Matijaševićem (1971. – 1980.), mr.sc. Ivanom Đurkićem (1980.-1998.), mr.sc. Josipom Šimenićem (1998.-2012.) i dr.sc. Lukom Andrićem (2012.-danas).

Rad i aktivnosti Odjela za sjemenarstvo obuhvaćaju organizaciju sjemenske proizvodnje, doradu, promoviranje i plasman sorti i hibrida Poljoprivrednog instituta Osijek. Uz to, naš Laboratorij za ispitivanje kvalitete sjemena testira, uz naše kreacije, i uslužno kvalitetu sjemena drugih proizvođača. Sve češće u našim doradbenim jedinicima uslužno se dorađuje i sjeme drugih proizvođača.

Iz rada i aktivnosti Odjela za sjemenarstvo izdvajamo brojna znanstvena istraživanja djelatnika našeg Odjela iz područja znanosti o sjemenu i sjemenarstva koja kontinuirano izvodimo s ciljem uvođenja suvremenih metoda za učinkovitiju primjenu novih tehnologija iz područja sjemenske proizvodnje, nadzora i dorade sjemena.  Napominjemo i da su naša znanstvena istraživanja rezultirala objavom više od dvije stotine znanstvenih i stručnih radova te da su znanstvenici našeg Odjela često članovi različitih odbora znanstvenih skupova i da sudjeluju u radu različitih državnih tijela i stručnih asocijacija.