Osječki zeleni je najzastupljeniji kultivar ozimog stočnog graška u Republici Hrvatskoj, a namijenjen je za proizvodnju voluminozne krme.

Izborom ovog kultivara osigurava se ekonomski isplativa i ekološki prihvatljiva proizvodnja, a zbog svoje visoke hranidbene vrijednosti Osječki zeleni cijenjeno je hranjivo za ishranu preživača, prvenstveno mliječnih krava čija konzumacija dovodi do povećanja proizvodnje i kvalitete mlijeka.

Sjetva se obavlja u kombinaciji s nekom od ozimih žitarica, najčešće s pšenicom višeg habitusa kao što je sorta Galloper. Osječki zeleni brzog je porasta,  skromnih je agrotehničkih zahtjeva uz minimalna ulaganja u zaštiti i gnojidbi,  ima odličnu otpornost na niske temperature, a poželjan je predusjev jer obogaćuje zemlju dušikom i suzbija korove.

Rano napušta površinu i omogućuje dvije žetve godišnje na istoj površini, pa nakon skidanja graška preporučujemo postrnu sjetvu ranih OS hibrida kukuruza kao što je novi OS hibrid,  OS 3114.

Osječki zeleni ima robusnu stabljiku visine od 135 do 185 cm, a košnjom u fazi cvjetanja i formiranja prvih mahuna (15. do 25. svibnja) osigurava se od 50 do 60 t/ha zelene mase, odnosno ostvaruje prinos veći od 25 t/ha sjenaže, te više od 10 t/ha sijena.

Osim u Republici Hrvatskoj Osječki zeleni zastupljen je i u Republici Turskoj, Bosni i Hercegovini, Italiji, Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji.

Vrijeme sjetve je od 10. do 25. listopada

Preporučena gustoća usjeva je od 1 do 1,2 milijuna biljaka po hektaru

Norma sjetve je od 130 do 150 kilograma graška u kombinaciji s 50 kilograma žitarice..

Košnja 15.-25. svibnja (faza cvjetanja i formiranja prvih mahuna)

Prinos  od 50 do 60 t/ha zelene mase  (udio ST 16 do 18%)

Udio proteina u ST= 18%