Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

http://biodiv.iptpo.hr/?page_id=1261&lang=hr

Voditelj: prof dr.sc. Zlatko Šatović, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Voditelj elementa projekta EP01 „Kukuruz“: dr. sc. Domagoj Šimić

Vrijeme trajanja projekta:  2018. – 2023.

Projekt Znanstvenog centra izvrsnosti (ZCI) za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (CroP-BioDiv)  sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj Europske unije

 

IoT-polje: Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi

https://iot-polje.fer.hr/

Voditelj: prof dr.sc. Ivana Podnar Žarko, Fakultet elektronike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu; Voditelj elementa projekta EP03 „Prikupljanje i obrada poljskih stvarnovremenskih podataka “: dr. sc. Domagoj Šimić; Voditelj elementa projekta EP04 „Prijenos znanja i tehnologije“: dr. sc. Tatjana Ledenčan

Vrijeme trajanja projekta: 2020. –  2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH , sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj Europske unije u okviru Poziva „Ulaganje u znanost i inovacije – UZI“

 

Harmonizacija metoda fenotipizacije, genotipizacije i upravljanja genetskim resursima kukuruza

Voditelj: dr.sc. Domagoj Šimić

Vrijeme trajanja projekta: 2019.-2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH – Bilateralna suradnja Hrvatska – Srbija

 

Genetska analiza koncentracije minerala u zrnu kukuruza

voditelj: dr.sc. Domagoj Šimić (2007. – 2012.)

Znanstveni projekt MZOŠ

Stvaranje i poboljšavanje populacija, linija i hibrida kukuruza

voditelj: dr.sc. Ivan Brkić (2007. – 2013.)

Znanstveni projekt MZOŠ

 

Identifikacija megaokolina u oplemenjivanju kukuruza

voditelj: dr.sc. Zvonimir Zdunić (2007. – 2013.)

Znanstveni projekt MZOŠ

 

Genetika i fiziologija tolerantnosti na višestruki stres kod kukuruza

voditelj: dr.sc. Domagoj Šimić

Znanstveni projekt Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ)

Početkom 20. stoljeća organiziran je prvi oplemenjivački rad na selekciji i dobivanju oplemenjenih sorata kukuruza na velikim gospodarstvima Kraljevine Hrvatske i Slavonije. Nakon Prvog svjetskog rata započeo je rad Selekcijske stanice na Belju (Brestovac) u kojoj su radili poznati selekcioneri Ferlinc, Petriček i Habeković. Rad na oplemenjivanju kukuruza na Poljoprivrednoj oglednoj i kontrolnoj stanici u Osijeku (prethodnici Poljoprivrednog instituta Osijek) počeo je dolaskom M. Korića, koji je svojim radom na selekciji pšenice i kukuruza dao pečat rada na proizvodnji i oplemenjivanju tih najvažnijih žitarica u Osijeku prije Drugog svjetskog rata. Radom ovih zaslužnih stručnjaka nastao je niz domaćih i oplemenjenih sorata zubana (Vukovarski, Beljski, Šidski, Rumski i drugi), koji su se sijali sve do polovice 20. stoljeća kada su se počeli sijati prvo uvezeni američki, a zatim i domaći križanci.

Odjel za oplemenjivanje i genetiku kukuruza (tada Odjel za selekciju i sjemenarstvo kukuruza) svoj je uspon ostvario sredinom 60-ih godina 20. stoljeća uvođenjem i promocijom dobro adaptiranih jednostrukih linijskih hibrida. 80-ih godina dolazi značajnijeg širenja ovog tipa hibrida u proizvodnji na obiteljskim gospodarstvima, a Institut ostvaruje svoje mjesto na tržištu hibridnog sjemena proizvodnjom visoko prinosnih hibrida otpornih na najznačajnije bolesti i štetnike kukuruza u RH. Linijski materijal stvoren tijekom osamdesetih godina i danas predstavlja genetsku osnovu dijela germplazme korištene u modernim hibridnim kombinacijama.

Oplemenjivački proces stvaranja hibrida prati znanstvenu metodologiju i zahtijeva dugi vremenski period za ostvarenje prvih rezultata.U procesu stvaranja hibrida sudjeluju timovi znanstvenika (oplemenjivača), koristeći pri tome najnovija svjetska dostignuća agronomske struke, posebno genetike i oplemenjivenja bilja. Od 1958. godine na čelu oplemenjivačkog rada na kukuruzu bio je dr. sc. Ljubo Radić, kao predstojnik tadašnjeg Odjela za selekciju i sjemenarstvo kukuruza. Nakon dr. sc. Radića, oplemenjivanje kukuruza na Institutu vodi dr. sc. Nedeljko Vekić u razdoblju 1983.-1992. Od tada do današnjeg dana Odjel za oplemenjivanje i genetiku kukuruza vodi dr. sc. Ivan Brkić. Na programu oplemenjivanja kukuruza radili su Ivan Sikora i Stipe Vujević. Danas su u program oplememenjivanja kukuruza uključeni: I. Brkić, A. Jambrović, D. Šimić, T. Ledenčan, A. Brkić, J. Brkić, M. Mazur i V. Galić.

Oplemenjivači kukuruza na Poljoprivrednom institutu Osijek predanim radom povećavaju prosječne prinose komercijalnih i eksperimentalnih hibrida. Temelj takvog napretka predstavlja konstantna modernizacija germplazme, tehnika i tehnologija korištenih u oplemenjivačkom procesu, te kontinuirano usavršavanje oplemenjivača u znanstvenim područjima populacijske i kvantitativne genetike i oplemenjivanja bilja, te molekularne biologije (genetski biljezi) u zemlji i inozemstvu. Rad oplemenjivača usmjeren je na iznalaženje linijskih kombinacija visoke adaptibilnosti ponajviše za uzgojno područje Slavonije i Baranje (FAO 100-700).

Znanstvenici Odjela voditelji su jednog i sudionici većeg broja znanstveno-istraživačkih projekata, a uključeni su i u niz zajedničkih znanstvenih ili tehničkih projekata s partnerima u Slovačkoj, Kini, Turskoj, Kanadi i Albaniji. Većina priznatih hibrida nalazi se u širokoj proizvodnji, a najveća zastupljenost (preko 50%) je u Istočnoj Slavoniji i Baranji. Najzastupljeniji hibridi su Drava 404, OS 398, OS 378, OS 2983, OSSK 403, OS 515, OS 552, Velimir te novi priznati hibridi OS4014, OS4015 i Kulak. Na Odjelu postoje oplemenjivački programi stvaranja kokičara i šećeraca, a na tržištu su rašireni hibridi OS255 su i OS 504 p.c.

Financijska sredstva ostvarena na tržištu sjemena kontinuirano se ulažu u nove znanstvene projekte i usavršavanje mladih znanstvenika.

Tijekom rada na oplemenjivanju kukuruza pojedini znanstvenici Odjela dobili su brojna znanstvena i stručna priznanja.

Oplemenjivanje kukuruza u Turskoj Poljoprivrednog instituta Osijek je uspješan primjer transfera znanja, tehnologije i inovacija s javnoga instituta u gospodarstvo te komercijalizacije rezultata istraživanja postignute međunarodnom suradnjom na međunarodnom tržištu. Poslovna suradnja Poljoprivrednog instituta Osijek i firme TAREKS iz Ankare započela je 1999. godine. Prekretnica u suradnji predstavlja osnivanje i izgradnja zajedničke istraživačke oplemenjivačke stanice u mjestu Altınova u Egejskoj Turskoj 2009. godine. Stanica se koristi za in situ istraživanja i razvoj genetskog materijala kao neophodnog znanstvenog i tehnološkog koraka u inovacijskim aktivnostima koje u konačnici dovode do uvođenja inovacije – priznatoga kultivara odnosno hibrida kukuruza na tržište Turske. U oplemenjivačkoj stanici u Altınovi se od 2014. provodi i dio znanstvenih istraživanja u sklopu jednog istraživačkog projekta odobrenog i sufinanciranog od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ). Cilj oplemenjivačkog programa u Turskoj je razvoj visoko prinosnih hibrida kasnih vegetacijskih skupina (FAO 600-900) namijenjenih za high-input poljoprivrednu proizvodnju.

 

Priznati hibridi

2014. – TK 6060, TK 6063

2015. – OSSK 625

2016. – OS 255SU, LIDER pc

2017. – ALBAYRAK, BULUT

2018. – TK DORUK

2020. – TK ALTUN, TK KUM

KNJIGE I POGLAVLJA U KNJIGAMA:

Brkić, Andrija (2022.): „Kukuruz: priča o uspjehu“. Poljoprivredni institut Osijek

Brkić, IvanJambrović, AntunŠimić, Domagoj; Zdunić, Zvonimir; Ledenčan, Tatjana (2012): “Oplemenjivanje kukuruza u Poljoprivrednom institutu Osijek” Oplemenjivanje poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj / Kozumplik, Vinko ; Pejić, Ivan (ur.). Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Str. 62-67

Ivan Pejić, Miroslav Bukan, Ivica Buhiniček, Domagoj Šimić (2012): “Znanstvena bibliografija hrvatskih oplemenjivača poljoprivrednog bilja” Oplemenjivanje poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj / Vinko Kozumplik, Ivan Pejić (ur.) Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2012. Str. 121-186.

Pejić, Ivan; Kereša, Snježana; Šimić, Domagoj; Buhiniček, Ivica (2012): “Primjena biotehnologije u oplemenjivanju bilja u Hrvatskoj” // Oplemenjivanje poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj / Kozumplik, Vinko ; Pejić, Ivan (ur.). Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2012. Str. 103-108.

Kovačević, Josip; Drezner, Georg; Brkić, Ivan; Vratarić, Marija; Popović, Svetislav; Šimenić, JosipJurković, Zorica; Josipović, Marko; Špoljarić, Josip (2003): “Poljoprivredni institut Osijek 1878.-2003. = The Agricultural Institute Osijek 1878-2003“ Osijek : Poljoprivredni institut Osijek

 

OBJAVLJENI RADOVI:

Franić, Mario; Galić, Vlatko; Mazur, Maja; Šimić, Domagoj (2018): Effects of excess cadmium in soil on JIP-test parameters, hydrogen peroxide content and antioxidant activity in two maize inbreds and their hybrid. Photosynthetica 56, 2: 660-669.

Tomaš, Vesna; Šimić, Domagoj; Mihaljević, Ines; Dugalić, Krunoslav; Viljevac-Vuletić, Marija; Vuković, Dominik; Zdunić, Zvonimir; Barić, Božena; Brmež, Mirjana (2018): The efficiency of biological control treatments of codling moth (Cydia pomonella L.) on three different apple varieties. Applied Ecology and Environmental Research 16, 2: 1293-1303.

Zorić, Marina; Gunjača, Jerko; Šimić, Domagoj (2017): Genotypic and environmental variability of yield from seven different crops in Croatian official variety trials and comparison with on-farm trends. Journal of Agricultural Science 155, 5: 804-811.

Galić, Vlatko; Franić, Mario; Jambrović, Antun; Zdunić, Zvonimir; Brkić, Andrija; Šimić, Domagoj (2017): QTL mapping for grain quality traits in testcrosses of a maize biparental population using genotyping-by-sequencing data. Poljoprivreda 23, 1: 28-33.

Brkić, AndrijaBrkić, IvanJambrović, Antun; Ivezić, Marija; Raspudić, Emilija; Brmež, Mirjana; Zdunić, Zvonimir; Ledenčan, Tatjana; Marković, Monika; Krizmanić, Goran; Šimić, Domagoj (2017): Maize germplasm Of Eastern Croatia with native resistance To western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte). Genetika 49, 1: 1023-1034.

Andrić, Luka; Kovačević, Vlado; Kadar, Imre; Jambrović, Antun; Plavšić, Hrvoje, Šimić, Domagoj (2016): Genotypic effects on boron concentrations and response on boron fertilization in maize inbred lines. Genetika 48, 1: 297-305.

Rastija, Domagoj; Šimić, Domagoj; Lončarić, Zdenko; Kádár, Imre; Kovačević, Vlado (2016): “Possibilities of cadmium reducing in animal food by soil, liming and genotype” Macedonian Journal of Animal Science. 6 (2016) , 1; 25-29.

Kovačević, Vlado; Rastija, Mirta; Iljkić, Dario; Brkić, Ivan; Kovačević, Josip (2015): Maize and barley response to fertdolomite liming. Poljoprivreda/Agriculture (Osijek). 21, 2; 30-35 .

Kovačević, Josip; Mazur, Maja; Lalić, Alojzije; Josipović, Marko; Josipović, Ana; Matoša Kočar, Maja; Marković, Monika; Antunović, Jasenka; Cesar, Vera (2015): “Photosynthetic performance index in early stage of growth, water use efficiency, and grain yield of winter barley cultivars” Chilean Journal of Agricultural Research. 75, 3; 275-283 .

Franić, MarioMazur, MajaVolenik, MirnaBrkić, JosipBrkić, AndrijaŠimić, Domagoj (2015): “EFFECT OF PLANT DENSITY ON AGRONOMIC TRAITS AND PHOTOSYNTHETIC PERFORMANCE IN THE MAIZE IBM POPULATION” Poljoprivreda (Osijek). 21, 2; 36-40 .

Brkić, Ivan; Zdunić, Zvonimir; Jambrović, AntunLedenčan, TatjanaBrkić, AndrijaBrkić, Josip; Krizmanić, Goran; Franić, MarioŠimić, Domagoj (2015)“Effect and interaction of planting date and plant density on hybrid maize yield in Turkey” 50. hrvatski i 10. međunarodni simpozij agronoma / Milan Pospišil (ur.). Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska, 239-242.

Brkić, AndrijaBrkić, Ivan; Raspudić, Emilija; Brmež, Mirjana: Brkić, JosipŠimić, Domagoj (2015): “RELATIONS AMONG WESTERN CORN ROOTWORM RESISTANCE TRAITS AND ELEMENTS CONCENTRATION IN MAIZE GERMPLASM ROOTS” Poljoprivreda (Osijek). 21, 1; 3-7 .

Borić, Marko; Raspudić, Emilija; Brmež, Mirjana; Vrandečić, Karolina; Ivezić, Marija; Brkić, Andrija; Majić, Ivana; Sarajlić, Ankica (2015): Let kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) na području Osijeka od 1996. do 2013. godine Agriculture in Nature and Environment Protection / Babam, Mirjana ; Rašić, Sanda (ur.). Osijek : Glas Slavonije d.d. Osijek 181-185.

Antunović Dunić, Jasenka; Lepeduš, Hrvoje; Šimić, Domagoj; Lalić, Alojzije; Mlinarić, Selma; Kovačević, Josip; Cesar, Vera. (2015): “Physiological response to different irradiation regimes during barley seedlings growth followed by drought stress under non-photoinhibitory light”. Journal of agricultural science. 7, 6; 69-83 .

Zdunić, Zvonimir; Grljušić, Sonja; Ledenčan, Tatjana; Duvnjak, Tomislav; Šimić, Domagoj (2014): “Quantitative trait loci mapping of metal concentrations in leaf of the maize IBM population” Hereditas (Lund). 151, 2/3; 55-60 .

Šimić, Domagoj; Lepeduš, Hrvoje; Jurković, Vlatka; Antunović, Jasenka; Cesar, Vera (2014): “Quantitative genetic analysis of chlorophyll a fluorescence parameters in maize in the field environments” Journal of integrative plant biology. 56, 7; 695-708 .

Matoša Kočar, Maja; Sudarić, Aleksandra; Josipović, Ana; Markulj, Antonela; Mazur, Maja (2014): “Effect of beneficial microorganism technology and genotype interaction on soybean seed quality” 7th international scientific/professional conference “Agriculture in nature and environment protection” / Baban, Mirjana ; Đurđević, Boris (ur.). (ur.). Osijek : Glas Slavonije d.d.,  196-200

Mario FranićMaja Kovačević, Zdenko Lončarić, Hrvoje Lepeduš, Vlatka Jurković, Krunoslav Karalić, Brigita Popović, Domagoj Šimić (2014): “Pad fotosintetske učinkovitosti kod kukuruza tretiranog s rastućim koncentracijama kadmija u tlu – dvogodišnje istraživanje” Zbornik radova 49. hrvatskog & 9. međunarodnog simpozija agronoma u Dubrovniku / Marić, Sonja ; Lončarić, Zdenko (ur.). Osijek : Poljoprivredni fakultet u Osijeku,

Jurković, Vlatka; Josipović, Marko; Jurković, Zorica; Krizmanić, Goran; Šimić, DomagojFranić, Mario; Lepeduš, Hrvoje (2014): “Interakcija navodnjavanja i gnojidbe dušikom na fotosintetsku učinkovitost listova kukuruza” 49th Croatian & 9th International Symposium on Agriculture | Dubrovnik | Croatia / (Sonja Marić, Zdenko Lončarić) (ur.). (Osijek) : Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 57-61 .

Jambrović, Antun; Mazur, Maja; Radan, Zvonko; Zdunić, Zvonimir; Ledenčan, Tatjana; Brkić, Andrija; Brkić, Josip; Brkić, Ivan; Šimić, Domagoj (2014):  “Array-based genotyping and genetic dissimilarity analysis of a set of maize inbred lines belonging to different heterotic groups” Genetika. 46, 2; 343-352 .

Jambrović, AntunMazur, Maja; Radan, Zvonko; Zdunić, Zvonimir; Ledenčan, Tatjana; Brkić, AndrijaBrkić, JosipBrkić, IvanŠimić, Domagoj (2014): “Array-based genotyping and genetic dissimilarity analysis of a set of maize inbred lines belonging to different heterotic groups” Genetika. 46, 2; 343-352 .

Brkić, AndrijaBrkić, Ivan; Ivezić, Marija; Raspudić, Emilija; Kovačević, MajaŠimić, Domagoj (2014): “Integracija germplazme s prirodnom otpornošću na kukuruznu zlaticu u oplemenjivački program kukuruza” Zbornik radova 49. hrvatski i 9. međunarodni simpozij agronoma / Marić, Sonja ; Lončarić Zdenko (ur.). Dubrovnik : Poljoprivredni fakultet u Osijeku 209-213.

Viljevac, Marija; Dugalić, Krunoslav; Mihaljević, Ines; Šimić, Domagoj; Sudar, Rezica; Jurković, Zorica; Lepeduš, Hrvoje (2013): “Chlorophyll content, photosynthetic efficiency and genetic markers in two sour cherry (Prunus cerasus L.) genotypes under drought stress” Acta botanica Croatica. 72, 2; 221-235 .

Mario Franić, Zdenko Lončarić, Brigita Popović, Krunoslav Karalić, Domagoj Šimić (2013): “Genotype Variations in Maize on Cadmium Contaminated Soil” XVII. INTERNATIONAL PLANT NUTRITION COLLOQUIUM & BORON SATELLITE MEETING Proceedings Book. Istanbul : Sabanci University, 2013. 630-631.

Kovačević, Vlado; Šimić, Domagoj; Zdunić, Zvonimir; Lončarić, Zdenko (2013): “Genotype and liming impacts on boron and molybdenum status in maize” Genetika. 45 , 2; 419-426.

Kovačević, Josip; Kovačević, Maja; Cesar, Vera; Drezner, Georg; Lalić, Alojzije; Lepeduš, Hrvoje; Zdunić, Zvonimir; Jurković, Zorica; Dvojković, Krešimir; Katanić, Zorana; Kovačević, Vlado (2013): “Photosynthetic efficiency and quantitative reaction of bread winter wheat to mild short-term drought conditions” Turkish journal of agriculture and forestry. 37; 385-393 .

Josipović, Marko; Kovačević, Vlado; Brkić, Ivan (2013): “Liming and PK-fertilization effects on maize yield and grain quality” Növénytermelés. 62, Supplement; 75-79 .

Franić, Mario; Sorić, Roberta; Lončarić, Zdenko; Lepeduš, Hrvoje; Jurković, Vlatka; Karalić, Krunoslav; Popović, Brigita; Šimić, Domagoj (2013): “Genotypic variations in maize on cadmium contaminated soil” Proceedings & abstract of the 6th International Scientific/Professional Conference Agriculture in Nature and Environment Protection / Jug, Irena ; Đurđević, Boris (ur.). Osijek : Glas Slavonije d.d., 2013. 113-117 .

Brkić, AndrijaBrkić, Ivan; Ivezić, Marija; Šimić, Domagoj (2013): “Relation between boron concentration and tolerance traits to western corn rootworm in maize roots” Proceedings Book of the XVII International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satellite Meeting / Cakmak I. (ur.).Istanbul : Sabanci University, Istanbul, 634-635

Viljevac, Marija; Lepeduš, Hrvoje; Dugalić, Krunoslav; Mihaljević, Ines; Puškar, Boris; Šimić, Domagoj; Sudar, Rezica; Jurković, Zorica (2012): “Maximum quantum yield of photosystem II and chlorophyll content in leaves of sour cherry cultivars challenged by drought” 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture. Proceedings / Pospišil, Milan (ur.). Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 817-820

Viljevac, Marija; Dugalić, Krunoslav; Lepeduš, Hrvoje; Mihaljević, Ines; Jurković, Zorica; Sudar, Rezica; Cesar, Vera; Šimić, Domagoj (2012): “Repeated measures analysis of changes in photosynthetic efficiency in sour cherry during water deficit” Poljoprivreda (Osijek). 18, 1; 36-40

Sudar, Rezica; Brkić, Ivan; Jurković, Zorica; Ledenčan Tatjana; Jurković, Vlatka; Šimić, Domagoj (2012): “Sastav masnih kiselina ulja OS hibrida kukuruza” Proceedings of 47th Croatian & 7th International Symposium on Agriculture / Pospišil, Milan (ur.). Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 335-339.

Šimić, Domagoj; Mladenović Drinić, Snežana; Zdunić, Zvonimir; Jambrović, Antun; Ledenčan, TatjanaBrkić, JosipBrkić, AndrijaBrkić, Ivan (2012): “Quantitative Trait Loci for Biofortification Traits in Maize Grain” Journal of Heredity. 103, 1; 47-54 .

Šimić, Domagoj; Kovačević, Vlado; Lončarić, Zdenko; Kadar, Imre; Rastija, Mirta (2012): “Cadmium and zinc status in maize hybrids under acid soil conditions” Compedium of Abstracts, 8th International Symposium on PSILPH (Plant-Soil Interactions at Low pH) / Prakash N. B. ; Parama Ramakrishna V. R. ; Satish A. ; (ur.). Bengaluru : University of Agricultural Sciences, Bengaluru, 198-199.

Ravlić, Ivana; Kovačević, Vlado; Lončarić, Zdenko; Šimić, Domagoj (2012): “Utjecaj genotipa i tla na koncentraciju kadmija u biljci” Zbornik radova – Smotra naučnih radova studenata agronomije s međunarodnim učešćem. Banja Luka : Poljoprivredni fakultet Banja Luka, 13-16 .

Rastija, Mirta; Kovačević, Vlado; Šimić, Domagoj; Brkanić, Tomislav (2012): “Microelements concentrations in maize inbred lines grown on acid soil” Proceedings of the Third International Scientific Symposium „Agrosym Jahorina, Kovačević, Dušan (ur.). Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina : Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo, 92-96 .

Rastija, Mirta; Iljkić, Dario; Kovačević, Vlado; Brkić, Ivan (2012): “Weather impacts on maize productivity in Croatia with emphasis on 2011 growing season” Növénytermelés. 61, Suppl.; 329-332.

Marković, Monika; Josipović, Marko; Plavšić, Hrvoje; Brkić, JosipBrkić, Andrija (2012): “Utjecaj navodnjavanja i gnojidbe dušikom na urod i visinu hibrida kukuruza (Zea mays L.)” Proceedings & abstracts of the 5th international scientific/professional conference ”Agriculture in nature and environment protection”. Osijek : Glas Slavonije d.d., Osijek, 300-305 .

Lepeduš, Hrvoje; Brkić, Ivan; Cesar, Vera; Jurković, Vlatka; Antunović, Jasenka; Jambrović, AntunBrkić, JosipŠimić, Domagoj (2012): “Chlorophyll fluorescence analysis of photosynthetic performance in seven maize inbred lines under water-limited conditions” Periodicum biologorum. 114, 1; 73-76 .

Kovačević, Vlado; Šimić, Domagoj; Lončarić, Zdenko; Kadar, Imre (2012): “Hereditary and environmental effects on cadmium status in maize plants” Safe Food, Proceedings of 16th International Eco-Conference / Aleksić, Nikola (ur.). Novi Sad : Ecological Movement of Novi Sad, 87-96 .

Brkić, Ivan; Brkić, Andrija; Ivezić, Marija; Ledenčan, Tatjana; Jambrović, Antun; Zdunić, Zvonimir; Brkić, Josip; Raspudić, Emilija; Šimić, Domagoj. (2012): “Resource allocation in a maize breeding program for native resistance to western corn rootworm” Poljoprivreda (Osijek). 18, 1; 3-7 .

Sorić, Roberta; Ledenčan, Tatjana; Zdunić, Zvonimir; Jambrović, AntunBrkić, Ivan; Lončarić, Zdenko; Kovačević, Vlado; Šimić, Domagoj (2011): “Quantitative trait loci for metal accumulation in maize leaf” Maydica. 56; 323-329 .

Rastija, Mirta; Kovačević, Vlado; Šimić, Domagoj (2011):” Zinc as a plant nutrition problem in the eastern Croatia” Proceedings of International Conference „Soil, Plant and Food Interactions”. Brno : Faculty of Agronomy, Mendel University Brno, 373-379.

Mijić, Anto; Sudarić, Aleksandra; Krizmanić, Miroslav; Duvnjak, Tomislav; Bilandžić, Marijan; Zdunić, Zvonimir; Ismić, Emir (2011): “Grain and Oil Yield of Single-Cross and Three-Way Cross OS Sunflower Hybrids” Poljoprivreda (Osijek). 17, 1; 3-8 .

Marković, Monika; Josipović, Marko; Plavšić, Hrvoje; Brkić, Ivan; Šoštarić, Jasna (2011): “Yield and yield paramaters of maize (Zea mays L.) genotypes in irrigated and N fertilized conditions” Proceedings of the 10th Alps-Adria Scientific Workshop / Harcha, Marietta (ur.): 345-348 .

Lepeduš, Hrvoje; Gaća, Vlatka; Viljevac, Marija; Kovač, Spomenka; Fulgosi, Hrvoje; Šimić, Domagoj; Jurković, Vlatka; Cesar, Vera (2011): “Changes in photosynthetic performance and antioxidative strategies during the maturation of Norway maple (Acer platanoides L.) leaves” Plant physiology and biochemistry. 49, 4; 368-376 .

Lepeduš, Hrvoje; Begović, Lidija; Mlinarić, Selma; Šimić, Domagoj; Štolfa, Ivna; Parađiković, Nada; Užarević, Zvonimir; Jurković, Vlatka; Cesar, Vera (2011): “Physiology and biochemistry of leaves bleaching in prematurely aging maple (Acer saccharinum L.) trees: II. Functional and molecular adjustment of PSII” Acta botanica Croatica. 70, 2; 137-150 .

Kovačević, Vlado; Šimić, Domagoj; Rastija, Mirta; Rastija, Domagoj (2011): “Potassium fertilization and genotype effects on the field crops in rotation” Proceedings of International Scientific Symposium of Agriculture „Agrosym Jahorina 2011“. Istočno Sarajevo : Poljoprivredbni fakultet Istočno Sarajevo, 17-25 .

Kovačević, Vlado; Šimić, Domagoj; Kadar, Imre; Knežević, Desimir; Lončarić, Zdenko (2011): “Genotype and liming effects on cadmium concentration in maize (Zea mays L.)” Genetika. 43, 3; 607-615 .

Kovačević, Vlado; Brkić, Ivan; Lončarić, Zdenko; Rastija, Mirta (2011): “Impacts of ameliorative fertilization by phosphorus and potassium on maize yields” 22nd International Scientific-expert Conference of Agriculture and Food Industry / Blesić, Milenko (ur.). Sarajevo : Faculty of agriculture and food sciences, University of Sarajevo, 116-119.

Kovačević, Josip; Kovačević, Maja; Cesar, Vera; Lalić, Alojzije; Lepeduš, Hrvoje; Dvojković, Krešimir; Abičić, Ivan; Katanić, Zorana; Antunović, Jasenka; Kovačević, Vlado (2011): “Photosynthetic efficiency in juvenile stage and winter barley breeding for improved grain yield and stability” Poljoprivreda (Osijek). 17, 1; 28-35

Ivezić, Marija; Raspudić, Emilija; Majić, Ivana; Tollefson, John; Brmež, Mirjana; Sarajlić, Ankica; Brkić, Andrija (2011) “Root compensation of seven maize hybrids due to western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) larval injury” Bulgarian journal of agricultural science. 17, 1; 107-115 .

Bukan, Miroslav; Šarčević, Hrvoje; Gunjača, Jerko; Buhiniček, Ivica; Palaveršić, Branko; Sabljo, Ana; Jambrović, Antun; Lewis, Ramsey S.; Kozumplik, Vinko (2011) “Evaluation of nitrogen use efficiency in the Maksimir 3 Synthetic maize population” Maydica, 56 ; 1727-1-1727-9 .

Rastija, Mirta; Šimić, Domagoj; Lalić, Alojzije (2010): “Impacts of liming with dolomite on maize, wheat and barley yields” Novenytermeles. 59, Suppl.2; 65-68 .

Rastija, Mirta; Kovačević, Vlado; Rastija, Domagoj; Šimić, Domagoj (2010): “Manganese and zinc concentrations in maize genotypes grown on soils differing in acidity” Acta agronomica Hungarica. 58, 4; 385-393 .

Kovačević, Vlado; Brkić, IvanŠimić, Domagoj; Kadar, Imre (2010): “Potassium effects on field crop yields on an acid soil in northwestern part of Croatia” Soil Management and Potash Fertilizer Uses in West Asia and North Africa Region – Proceeding of the International Symposium of Potash Institute in cooperation with Ege University Faculty of Agriculture Bornova, Izmir Turkey / Kirkby, E. A. (ur.). Horgen : International Potash Institute Horgen, Switzerland, 2010. 455-462.

Josipović, Marko; Kovačević, Vlado; Brkić, Ivan; Marković, Monika; Sudar, Rezica; Šoštarić Jasna (2010): “Irrigation, nitrogen fertilization and genotype impacts on oil status in maize grain” Zbornik radova 3. međunarodnog znantsveno-stručnog skupa “Poljoprivreda u zaštiti prirode i okoliša”. Osijek, 65-70 .

Hristov, Nikola; Mladenov, Novica; Đurić, Veselinka; Kondić-Špika, Ankica; Marjanović-Jeromela, Ana; Šimić, Domagoj (2010) “Genotype by Environment Interactions in Wheat Quality Breeding Programs in Southeast Europe” Euphytica 174, 3; 315-324 .

Šimić, DomagojZdunić, ZvonimirJambrović, AntunLedenčan, TatjanaBrkić, Ivan; Duvnjak, Vinko; Kovačević, Vlado (2009): “Relations among six micronutrients in grain determined in a maize population” Poljoprivreda (Osijek). 15, 2; 15-19 .

Šimić, Domagoj; Sudar, Rezica; Ledenčan, TatjanaJambrović, AntunZdunić, ZvonimirBrkić, Ivan; Kovačević, Vlado (2009): “Genetic variation of bioavailable iron and zinc in grain of a maize population” Journal of Cereal Science. 50, 3; 392-397 .

Šimić, Domagoj; Lončarić, Zdenko; Rastija, Domagoj; Kovačević, Vlado (2009): “Influences of genotype on yield and zinc status in maize” Proceedings of the 17th International Symposium of CIEC “Plant Nutrient Management Under Stress Conditions” / El-Fouly M.M., Haneklaus S., Hera C., Rietz R. M., Schnug E., Abdel-Maguid A.A. (ur.). Cairo : International Scientific Centre of Fertilizers (CIEC) Braunschweig – Bucharest, 537-541.

Šimić, DomagojLedenčan, TatjanaJambrović, AntunZdunić, ZvonimirBrkić, JosipBrkić, Andrija; Mladenović Drinić, Snežana; Brkić, Ivan (2009): “SNP and SSR marker analysis and mapping of a maize population” Genetika. 41, 3; 237-246 .

Šimić, Domagoj; Kovačević, Vlado; Šimić, Branimir; Rengel, Zed (2009): “Genotypic Differences among Maize Inbred Lines in Phosphorus Fertilizer Responsiveness on Soils Differing in Acidity” Communications in Soil Science and Plant Analysis. 40; 816-825 .

Rastija, Mirta; Šimić, Domagoj; Bukvić, Gordana; Rastija, Domagoj; Đurđević, Boris (2009): “Phosphorus, calcium and magnesium status in maize genotypes grown on acid soil” Cereal Research Communications. 36, S; 1303-1306 .

Rastija, Mirta; Rastija, Domagoj; Šimić, Domagoj; Mihaljević, Igor (2009): “Prinosi i koncentracije Mn i Zn u zrnu samooplodnih linija i hibrida kukuruza” Poljoprivreda (Osijek). 15, 2; 20-25 .

Rastija, Mirta; Kovačević, Vlado; Vragolović, Antun; Havrda, Stjepan; Šimić, Domagoj (2009): “Genetic variations of Ca, Mg, Zn and Mn status in seed-maize grown on acid soils” Plant-Soil Interactions at Low pH: A Nutriomic Approach / Hong Liao, Xiaolong Yan, Leon Kochian (ur.). Guanghzou : South China University of Technology Press, 198-199.

Puškadija, Zlatko; Mijić, Anto; Zdunić, Zvonimir; Gadžo, Drena; Štefanić, Edita; Đikić, Mirha; Opačak, Anđelko; Florijančić, Tihomir (2009): “Utjecaj oprašivanja medonosnom pčelom (Apis melifera carnica L.)na agronomska svojstva suncokreta. Radovi Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu” 59, 2; 181-187

Kovačević, Vlado; Stojić, Biserka; Rastija, Mirta; Brkić, Ivan; Drezner, Georg (2009): “Response of maize, wheat and barley to phosphorus and potassium fertilization” Cereal Research Communications. 37, S1; 129-132.

Kovačević, Vlado; Banaj, Djuro; Brkić, IvanŠimić, Domagoj (2009): “Impacts of liming on yields of field crops” CIGR Section V International symposium “Technology and management to Increase the Efficiency in Sustainable Agricultural Systems / Piccarolo Pietro (ur.). Rosario : CIGR International Commision of Agricultural and Biosystems Engineering, 2009.

Jurković, Zorica; Kovačević, Vlado; Šimić, Domagoj (2009): “UTJECAJ GNOJIDBE NA AKUMULACIJU KADMIJA U ZRNU PŠENICE” Glasnik zaštite bilja. 5; 14-17 .

Ivezić, Marija; Raspudić, Emilija; Brmež, Mirjana; Majić, Ivana; Brkić, Ivan; Tollefson, Jon J.; Bohn, Martin; Hibbard, Bruce E.; Šimić, Domagoj (2009): “A review of resistance breeding options targeting western corn rootworm ( Diabrotica virgifera virgifera LeConte)” Agricultural and Forest Entomology. 11, 307-311 .

Ivezić, Marija; Raspudić, Emilija; Brmež, Mirjana; Majić, Ivana; Džoić, Dražen: Brkić, Andrija (2009): “Maize Tolerance to Western Corn Rootworm Larval Feeding: Screening through Five Years of Investigation” Poljoprivredna znanstvena smotra. 74, 4; 291-295 .

Brkić, AndrijaBrkić, Ivan; Ivezić, Marija; Ledenčan, TatjanaŠimić, Domagoj (2009): “Klasično oplemenjivanje kao održivi način borbe protiv kukuruzne zlatice” Proceedings & abstracts of the 2nd international scientific/professional conference “Agriculture in Nature and Environment Protection” / Jug, Danijel ; Sorić, Roberta (ur.). Osijek : Osječki list d.o.o, 2009.

Zdunić, ZvonimirŠimić, DomagojJambrović, AntunBrkić, JosipLedenčan, Tatjana (2008): “Efficiency of experimental designs for some quantitative traits in maize” Cereal Research Communications. 36, 2(S); 1351-1354

Zdunić, Zvonimir; Mijić, Anto; Dugalić, Krunoslav; Šimić, DomagojBrkić, Josip; Marjanović-Jeromela, Ana (2008): “Genetic Analysis of Grain Yield and Starch Content in Nine Maize Populations” Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 32, 6; 495-500 .

Marjanović- Jeromela, Ana; Marinković, Radovan; Mijić, Anto; Jankulovska, Mirjana; Zdunić, Zvonimir; Nagl, Nevenka (2008): “Oil Yield Stability of Winter Rapeseed (Brassica napus L.) Genotypes” Agriculturae Conspectus Scientificus. 73, 4; 217-220 .

Liović, Ivica; Josipović, Marko; Šimić, Domagoj; Krizmanić, Goran; Mijić, Anto (2008): “Marketable tuber yield stability in potato”. Cereal Research Communications. 36, Suppl. 5 Part 1; 87-90 .

Ledenčan, Tatjana; Sudar, Rezica; Šimić, DomagojZdunić, ZvonimirBrkić, Andrija (2008): “Sweet corn resistance to the ear rots caused by Fusarium graminearum and F. verticillioides” Cereal Research Communications. 36, Suppl. 6; 119-120 .

Ledenčan, Tatjana; Sudar, Rezica; Šimić, DomagojZdunić, ZvonimirBrkić, Andrija (2008): “Effects of the agroecological factors on sweet corn quality” Cereal Research Communications. 36, Suppl 5 Part 3; 1411-1414 .

Jambrović, AntunŠimić, DomagojLedenčan, TatjanaZdunić, ZvonimirBrkić, Ivan  (2008): “Genetic diversity among maize (Zea mays, L.) inbred lines in Eastern Croatia. Periodicum biologorum. 110, 3; 251-255 .

Jambrović, Antun; Andrić, Luka; Ledenčan, TatjanaZdunić, Zvonimir (2008): “Soil and genotype influences on yield and nutritional status of maize hybrid parents” Cereal Research Communications. 36, 2; 1015-1018 .

Godina priznavanja Hibridi Autori
1962. – 1970. OS 650, OS 670, OsSK 318, OsSK 321, OsSK 218, OsSK 212, OsSK 215, OsSK 216, OsSK 180, OS692, OsSK595, Os 660, OsSK 6-203 Lj. Radić
1971. – 1977. OsSK 675, OsSK 420, Os 615, OsSK 340b, OsSK 342, OsSK 632, OsSK 2-189, OsSK 2-191, OsSK 251, OsSK295, OsSK 305, OsSK 464, OsSK 494, OsSK 629, OsSK 679, OsSK 222, OsSK 272, OsTK 290, OsSK 322, OsSK 3-241, OsSK 390, OsSK 396, OsSK 440, OsSK 661 B Lj. Radić,
N. Vekić,
I. Sikora
1978. – 1984. OsSK 247, OsSK 407, OsSK 427, OsSK 667, OsSK 697, OsSK 227, OsSK 337, OsSK 234, OsSK 594, OsSK 544, OsSK 574, OsSK 574, OsSK644, OsSK 664, OsSK 665, OsTK 653, OsSK 4-377, OsSK 560A, OsSK 654, OsSK 589, OsSK 575, OsSK 585, OsSK 613, OsSK 625, OsSK 635, OsSK 645 Lj. Radić,
N. Vekić
1985. – 1988. OsSK 569, OsSK 596, OsSK273, OsMV 325, OsSK 633 Wx Lj. Radić,
N. Vekić,
I. Brkić,
S. Vujević
1989. – 1992. OsSK 382, ALPOS, OsSK 262, OsSK 332, OsSK 552, OsSK 282 N. Vekić,
I. Brkić,
S. Vujević
1993. – 1997. OsSK 235, OsTK 252, OsSK 373, OsSK 391, OsSK 403, OsSK 435, OsSK 449, OsSK 553, OsSK 554, OsSK 515, OsSK 602, OsSK 617, OsSK 659, OsSK 713, OsSK 444, OSTWC 233 I. Brkić,
D. Šimić,
T. Ledenčan
1998. – 2011. TVRTKO 202, TVRTKO 303, Os 224, Os 277,  Os 398, Os 430, Os 155, Os 195, Os 298P, Os 333, Drava 404, Os 299, Os 378, Os 499, Os 425, Os 2982, Os 397, Os 3992, Os 495, Os 4362, Os 4962, Os 2983, Os 4364, Os 4365, Os 4368, Os 4466, Os 4467,  Os 6015, Os 3994, Os 5716, Os 4369, Os 4371, Os 4372, Os 5717, Os 4373, Os 4374, Os 4375, Os 6716 Os 4376, Os 4377, Os 4378, Os 5719, Os 6781 I. Brkić,
A. Jambrović,
D. Šimić,
Z. Zdunić,
T. Ledenčan
2012. – 2015. Os 3999, Os 5922, Os 505, LILA, BRKAN I. Brkić,
A. Jambrović,
D. Šimić,
Z. Zdunić,
J. Brkić,
A. Brkić
2017. – 2021. TOMASOV, KULAK, OS 4014, OS 4015, OS 3114, OS 5117, RUDOLFOV 60, POSAVAC 36, OS 5518, FILIGRAN, JABLAN, OS 500 A. Jambrović,
I. Brkić,
D. Šimić,
Z. Zdunić,
J. Brkić,
A. Brkić,
V. Galić

 

Hibridi posebne namjene
Godina priznavanja Hibridi Autori
2000. – 2011. Kokičar: OS 604p.c., OS 605p.c., OS 505p.c., OS 504p.c., OS 506p.c., OS 4994p.c., WESTp.c., OS 502p.c., OS 4959p.c., OS 418p.c. I. Brkić,
M. Pribanić
Šećerac: OS 250su, OS 253su, OS 254su, OS 255su, OS 256su, OS 257su, OS 251su, OS258su, OS 247su, OS 244sh I. Brkić,
T. Ledenčan,
S. Živalj
2012. – 2016. OSPOP555, OS230SU T. Ledenčan,
J. Brkić,
A. Brkić
2017. – 2021. Kokičar: OS POP566 T. Ledenčan,
J. Brkić,
A. Brkić

 

Hibridi priznati u državama koje nisu članice EU
Godina priznavanja Hibridi Autori
1995. – 2016. Albanija: OsSK 602 I. Brkić
Turska: OsSK 596, OsSK 602, OsSK 644, TONI, LEONID, ALBARYAK A. Jambrović,
Bosna i Hercegovina: OSSK 494, OSSK 552, OSSK 644, OSSK 596, Os 298 P, Os 596 R, OsSK 617, OsSK 444, TVRTKO 303, OS 2983, OS 378, OS499, OSSK 515, OSSK 602, DRAVA 404, OS 5717 D. Šimić,
Makedonija: OsSK 554, OsSK 444, OsSK 499, OsSK 602 Z. Zdunić,
Srbija: OsSK 602, OS 5717, OS 5716, OsSK 515, OS 6015 T. Ledenčan
Rusija: OS 596, OS617
Kosovo: OS 298 P, TVRTKO 303, OSSK444, OS 499, OSSK 552, OSSK 596, OSSK 617, OSSK 602

Predstojnik odjela


Dr.sc. Antun Jambrović

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Tel: 031 / 515 - 522
mail: antun.jambrovic@poljinos.hr

Znanstveni i stručni djelatnici


izv.prof.dr.sc. Domagoj Šimić

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; izvanredni profesor

Tel: 031 / 515 - 521
mail: domagoj.simic@poljinos.hr

mail:

Dr.sc. Tatjana Ledenčan

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Tel: 031 / 515 - 524
mail: tatjana.ledencan@poljinos.hr

Marko Kljajić

Tel: 031 / 515 - 527
mail:

Dr.sc. Josip Brkić

viši znanstveni suradnik

Tel: 031 / 515 - 528
mail: josip.brkic@poljinos.hr

Dr.sc. Andrija Brkić

znanstveni suradnik

Tel: 031 / 515 - 588
mail: andrija.brkic@poljinos.hr

Marta Jambrović

Tel: 031 / 515 - 595
mail:

Dr.sc. Maja Mazur

znanstveni suradnik

Tel: 031 / 515 - 595
mail: maja.mazur@poljinos.hr

Dr.sc. Vlatko Galić

znanstveni suradnik

Tel: 031 / 515 - 525
mail: vlatko.galic@poljinos.hr

Mirna Volenik, mag.ing.agr.

tehnolog

Mob: 099 / 733 - 1966
mail: mirna.volenik@poljinos.hr