Kroz povijest se voćarstvu na ovom području nije pridavala veća pažnja, premda nalazimo terene veoma prikladne za uzgoj voća. Voćke su uglavnom bile zasađene pojedinačno na okućnicama bez potrebne agro i pomo tehnike. Proizvodnja takovog voća nije bila ekonomična, te je voće bilo slabije kvalitete, a služilo je uglavnom za podmirenje vlastitih potreba.

Najznačajniji trenutak unapređenja voćarstva na području istočne Slavonije je osnivanje Voćnog rasadnika u Osijeku 1947. godine. Osnivač Voćnog rasadnika, gosp. Josip Marinović, bio je praktični voćar, zaljubljenik u voćarstvo.

Njegovom zaslugom ustanova Voćni rasadnik postala je rasadištem unapređenja voćarstva ovog područja. Zasnovana je proizvodnja voćnih sadnica sa kontroliranim porijeklom, uvode se u proizvodnju suvremene sorte i podloge, osnivaju se knjige matičnih nasada, kao i knjige rasadnika. U knjigama matičnih nasada opisuju se sorte i podloge koje ulaze u proizvodnju sadnica. Podizani su sortimentski, pokusni, matični i proizvodni voćni nasadi. Dobivali su se vrijedni rezultati unapređenja voćarstva za područje istočne Slavonije i Baranje. Uspostavljena je suradnja sa znanstvenim institucijama kao što su Zavod za voćarstvo u Zagrebu, Agronomski fakultet Zagreb, Institut za zaštitu i dr. Osnovana je srednja poljoprivredna škola u Osijeku sa smjerom voćarstva. Rezultati u pokusnim nasadima koristili su se i kod podizanja plantaže Borinci u Vinkovcima te i u podizanju voćnjaka školskih zadruga kao npr. u Velikoj Kopanici, Trnavi, Donjem Miholjcu, Petrijevcima, … 1955. godine Voćni rasadnik Osijek osvaja diplomu za osvojenu I. nagradu na I. poljoprivrednoj izložbi NRH za voćni sadni materijal. Proizvodnja voćnih sadnica iznosila je preko 400 000 sadnica, a distribuirane su diljem bivše Jugoslavije.

Na inicijativu Voćnog rasadnika 1953. godine osnovano je Društvo voćara i vinogradara istočne Slavonije i Baranje sa sjedištem u Osijeku. Društvo se brinulo da svojim članovima osigura prikladni sadni materijal, zaštitna sredstva, te stručne upute iz voćarstva i vinogradarstva. Društvo je organiziralo stručna predavanja iz voćarstva i vinogradarstva, te prenošenje rezultata proučavanja i pokusa na svoje članove.

1966. godine Voćni rasadnik se integrira u Poljoprivredni institut Osijek (današnji Odjel za voćarstvo). Tijekom 80-tih godina prošlog stoljeća Odjel za voćarstvo doživljava svoj puni zamah. Proizvodnja voća kretala se na 150 ha praćena velikom proizvodnjom voćnih sadnica. Uz pokusne nasade praćenja gospodarskih vrijednosti novih sorata i podloga, pokrenut je oplemenjivački rad na klonskoj selekcija krušaka. Tijekom 70-tih i 80-tih godina objavljeno više znanstvenih radova u suradnji sa Agronomskim fakultetom u Zagrebu, a posebno su značajni radovi o mineralnoj ishrani krušaka. Tijekom Domovinskog rata 90-tih godina, Odjel je pretrpio velike štete jer se nalazio na prvoj liniji obrane Osijeka, a posljedice se osjete i danas.

OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI

Viljevac, M, Dugalić, K, Štolfa, I, Đermić, E, Cvjetković, B, Sudar, R, Kovačević, J, Cesar, V, Lepeduš, H & Jurković, Z 2009, „Biochemical basis of apple leaf resistance to Erwinia amylovora infection“, Food Technology and Biotechnology,  vol. 47, no. 3, pp. 281-287.

Viljevac, M, Dugalić, K, Mihaljević, I, Šimić, D, Sudar, R, Jurković, Z & Lepeduš, H 2013, „Chlorophyll content, photosynthetic efficiency and genetic markers in two sour cherry (Prunus cerasus L.) genotypes under drought stress“, Acta Botanica Croatica, vol. 72, no. 2, pp. 221-235.

Lončarić, A, Dugalić, K, Mihaljević, I, Jakobek, L & Piližota, V 2014, „Effects of sugar addition on total polyphenol content and antioxidant activity of frozen and freeze-dried apple purée“,  Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 62, no. 7, pp. 1674-1682.

Dorić, D, Ognjanov, V, Pranjić, A & Dugalić, K 2014, „Rapid propagation of sweet and sour cherry rootstocks“, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, vol. 42, no. 2, pp. 488-494.

Dugalić, K, Sudar, R, Viljevac, M, Josipović, M & Čupić, T 2014, „Sorbitol and sugar composition in plum fruits influenced by climatic conditions“, Journal of Agricultural Science and Technology, vol. 16, no. 5, pp. 1145-1155.

Dorić, D, Ognjanov, V, Barać, G, Ljubojević, M, Pranjić, A, Dugalić, K & Ercisli, S 2015, „Use of in vitro propagation of ‘Oblačinska’ sour cherry in the rootstock breeding“, Turkish Journal of Biology, vol. 39, no. 4, pp. 575-581.

Čmelik, Z, Družić, J & Dugalić, K 2007, „Početna iskustva s nekim novim sortama šljive uzgajanim na podlozi WaxWa“, Pomologia Croatica, vol. 13, no. 4, pp. 189-196.

Čmelik, Z, Družić, J, Duralija, B & Dugalić, K 2007, „Growth and cropping of plum trees ‘Felsina’, ‘Top’ and ‘Elena’“, Journal of Pomology, vol. 41, no. 160, pp. 141-146 .

Dugalić, K, Cvjetković, B, Špoljarić, J & Jurković, Z 2008, „Apple cultivars suitable for ecological cultivation“, Glasnik zaštite bilja, vol. 31, no. 5, pp. 14-17.

Čmelik, Z, Družić, J, Cvjetković, B & Dugalić, K 2008, „Sensory evaluation of fruit of some scab resistant apple varieties“,  Pomologia Croatica, vol. 14, no. 1, pp. 3-12.

Jurković, Z, Dugalić, K, Viljevac, M, Piližota, I, Vokurka, A, Puškar, B & Pejić, I 2008, „Preliminary report on the use of biotechnology in sweet and sour cherry research“,  Acta Agronomica Hungarica, vol. 56, no. 4, pp. 417-420.

Mihaljević, I, Tomaš, V, Dugalić, K, Jurković, Z, Viljevac, M & Puškar, B 2012, „Učinci natrij-hipoklorita (NaClO) i živinog (II) klorida (HgCl2) na površinsku sterilizaciju pupova Oblačinske višnje u kulturi in vitro“, Pomologia Croatica, vol. 17, no. 1-2, pp. 51-56.

Viljevac, M, Dugalić, K, Lepeduš, H, Mihaljević, I, Jurković, Z, Sudar, R, Cesar, V & Šimić, D 2012, „Repeated measures analysis of changes in photosynthetic efficiency in sour cherry during water deficit“,  Poljoprivreda, vol. 18, no. 1, pp. 36-40.

Vuković, D, Tomaš,V & Dugalić, K 2012, „Korisna entomofauna u voćnjacima“, Glasnik zaštite bilja, vol. 35, no. 5, pp. 36-39.

Viljevac, M, Dugalić, K, Jurković, V, Mihaljević, I, Tomaš, V, Puškar, B, Lepeduš, H, Sudar, R & Jurković, Z 2012, „Relation between polyphenols content and skin colour in sour cherry fruits“, Journal of Agricultural Sciences, vol. 57, no. 2, pp. 57-67.

Mihaljević, I, Dugalić, K, Tomaš, V, Viljevac, M, Čmelik, Z, Puškar, B & Jurković, Z 2013, „In vitro sterilization procedures for micropropagation of ‘Oblačinska’ sour cherry“, Journal of Agricultural Sciences, vol. 58, no. 2, pp. 117-126.

Bošnjaković, D, Ognjanov, V, Barać, G, Ljubojević, M, Pranjić, A & Dugalić, K 2013, „Micropropagation of low-vigorous rootstock selections for sweet and sour cherry“, Journal of Pomology, vol. 47, no. 183/184, pp. 121-128.

Mihaljević, I, Dugalić, K, Tomaš, V, Viljevac, M, Puškar, B, Čupić, T & Jurković, Z 2013, „Influence of different carbon sources on in vitro rooting of sour cherry cv. Oblačinska“, Pomologia Croatica, vol. 19, no. 1-4, pp. 23-35.

Stanisavljević, A, Bošnjak, D, Todorčić Vekić, T, Lisjak, M, Štolfa, I, Tomaš,V, Dugalić, K, Teklić, T & Špoljarević, M 2015, „Induction of lateral shoots of sweet cherry on the Gisela 6 rootstock“, Poljoprivreda, vol. 21, no. 1, pp. 59-67.

Dugalić, K, Cvjetković, B, Đermić, E & Špoljarić, J 2006, „Prva iskustva s kultivarima jabuka otpornim na bakterijsku palež (Erwinia amylovora)“, Proceedings of the 41st Croatian & 1st International Symposium on Agriculture, Opatija 13-February, Kovačević, V & Jovanovac, S (eds.), Faculty of Agriculture University of J.J. Strossmayer in Osijek, Osijek, pp. 723-724.

Stanisavljević, A, Lončarić, Z, Engler, M, Popović, B, Karalić, K, Lisjak, M, Đurđević, B, Stošić, M, Jurišić, M, Dugalić, K & Teklić, T 2008, „Leaf macronutrient accumulation and fruit size in apples (Malus domestica L.) influenced by the year, nitrogen rate and fruit load“, Proceedings of the 17th International Symposium of CIEC, Cairo 24-27 November, Abdalla FE & Abdel-Maguid AA (eds.), El-Zaiem Press, Giza, pp. 47-52.

Sudar, R, Jurković, Z, Dugalić, K, Tomac, I, Jurković, V & Viljevac, M 2011, „Sorbitol and sugar composition of plum fruit during ripening“, Proceedings of the 46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture, Opatija 14-18 February, Pospišil, M (ed.), University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, pp. 1067-1071.

Viljevac, M, Lepeduš, H, Dugalić, K, Mihaljević, I, Puškar, B, Šimić, D, Sudar, R & Jurković, Z 2012, „Maximum quantum yield of photosystem II and chlorophyll content in leaves of sour cherry cultivars challenged by drought“, Proceedings of the 47th Croatian & 7th International Symposium on Agriculture, Opatija, 13-17 February, Pospišil, M (ed.), University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, pp. 817-820.

Viljevac, M, Dugalić, K, Jurković, V, Mihaljević, I, Tomaš, V, Sudar, R, Čmelik, Z & Jurković, Z 2013, „Several pomological and chemical fruit properties of introduced sweet cherry cultivars in agroecological conditions of Eastern Slavonia“, Proceedings of the 48th Croatian & 8th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, 17-22 February, Marić, S & Lončarić, Z (eds.), Faculty of Agriculture, University of J.J. Strossmayer in Osijek, Osijek, pp. 860-864.

Vokurka, A, Prša, K, Pejić, I, Jurković, Z, Dugalić, K, Duralija, B & Brajan, M 2014, „An overview of Croatian autochthonous varieties of sweet cherry“, Proceedings of the VIth International Cherry Symposium, Renaca 15-19 November 2009, Ayala, M, Zoffoli, JP & Lang, GA, Acta Horticulturae, no. 1020, pp. 401-406.

Vokurka, A, Pejić, I, Naumovski, I, Jurković, Z, Dugalić, K, Duralija, B & Brajan, M 2014, „Pomological analysis of ‘Lovranska’ and ‘Creska’, Croatian autochthonous sweet cherry varieties“, Proceedings of the VIth International Cherry Symposium, Renaca 15-19 November 2009, Ayala, M, Zoffoli, JP & Lang, GA, Acta Horticulturae, no.1020, pp. 407-410.

Marček, T, Velić, D, Sabo, M, Dugalić, K, Velić, N & Amidžić Klarić, D 2015, „Antioxidative response in two Rubus species exposed to salinity“, Proceedings of the 50th Croatian & 10th International Symposium on Agriculture, Opatija 16-20 February, Pospišil, M (ed.), Faculty of Agriculture, University of Zagreb, Zagreb, pp. 595-599.

Marček, T, Velić, D, Sabo, M, Dugalić, K, Velić, N, Pranjić, A, Amidžić Klarić, D & Klarić, I 2015, „Salinity effects on blackberry plants (Rubus fructicosus L.) grown in vitro“, Proceedings & Abstracts of the 8th International Scientific/Professional Conference „Agriculture in nature and environment protection“, Vukovar 1-3 June, Baban, M & Rašić, S (eds.), Glas Slavonije d.d., Osijek, pp. 292-296.

Smart Agriculture Solutions save resources in modern fruit production

 

Učinkovitost primjene biološkog insekticida na osnovi Cydia pomonella granulovirus (CpGV) u sustavu integrirane zaštite

voditelj: dr.sc. Željko Budinščak (2012. – 2014.)

VIP projekt

 

Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj

nositelj: Ministarstvo poljoprivrede RH

suradnik; Poljoprivredni institut Osijek, Odjel za voćarstvo (2014. -2016.)

 

Utjecaj bioloških mjera na suzbijanje obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri L.) i smanjenje biostresa u sustavu integrirane zaštite

voditelj: dr.sc. Vesna Tomaš (2015. -2018.)

VIP projekt

 

Program podizanja kvalitete matičnih nasada agruma, jezgičavih i koštićavih voćnih vrsta

nositelj: Ministarstvo poljoprivrede RH

suradnik; Poljoprivredni institut Osijek, Odjel za voćarstvo (2016.-2019.)

 

Suvremene tehnologije uzgoja šljiva

voditelj projekta: dr.sc. Krunoslav Dugalić (2016.-2018.)

VIP projekt

 

Podmjera 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi”

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

 

****

 

JABUKA.NET 2: Umrežavanjem, marketingom i standardizacijom kvalitete prema ekonomskom razvoju

Voditelj projekta: dr.sc. Krunoslav Dugalić (2011.-2013.)

Europski projekt

 

Razvoj novih tipova sadnog materijala za voćarstvo u razvoju, baziran na lokalnim genetskim izvorima i suvremenim tehnologijama (“Development of new tree nursery products for fast growing friut industry based on local genetic resources and modern tehnologies”)

Voditelj projekta: Dominik Vuković, mag.ing.agr.

Prekogranični projekt u sklopu programa Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020

Cilj ovog projekta je podizanje 3 ha novih matičnih nasada certificiranih majčinskih biljaka za proizvodnju certificiranih virus free voćnih pupova sorata jezgričavih i koštičavih voćnih vrsta: jabuka, krušaka, dunja, šljiva, marelica, bresaka, nektarina, višanja, trešanja, bajama, na Poljoprivrednom  institutu Osijek u Osijeku.

U Republici Hrvatskoj,  u proizvodnji sadnog materijala, certificirani, virus free sadni materijal je zastupljen u malim količinama te se iz tih razloga ukazala potreba za matičnim nasadima viših kategorija. Kroz podizanje novih matičnih nasada certificirane kategorije osigurati će se dovoljan broj bezvirusnih (virus free) certificiranih pupova za potrebe rasadničarske proizvodnje RH. Primjenom najsuvremenijih agrotehničkih mjera osigurati će se dostatan i kvalitetan reprodukcijski materijal, što je osnovni preduvjet za jače pozicioniranje rasadničarske proizvodnje u RH i osiguravanje kvalitetnog sadnog materijala u podizanju trajnih nasada u RH gdje je ulaganje u sektor voćarstva prepoznato kao strateški interes agrarne politike RH kroz mjere ruralnog razvoja. Tijekom projekta provesti će se slijedeće aktivnosti: selekcija biljnog materijala; uspostava predosnovnih matičnih biljaka; uspostava i održavanje osnovnih matičnih biljaka.

Realizacijom Plana podizanja kvalitete matičnih nasada jezgričavih i koštičavih voćnih vrsta u RH osigurati će se  visoka genetska čistoća i zdravstvena ispravnost reprodukcijskog voćnog sadnog materijala jezgričavih i koštičavih voćnih vrsta što je pretpostavka sigurne, održive i konkurentne voćarske proizvodnje.

Stručni tim za provedbu projekta:

– Dr.sc. Zvonimir Zdunić, voditelj projekta

– Dominik Vuković, mag.ing.agr., stručni suradnik

– Dr.sc. Vesna Tomaš, stručni suradnik

– Dr.sc. Ines Mihaljević, stručni suradnik

Temeljna aktivnost Odjela za voćarstvo je znanstveno istraživački rad i proizvodnja voćnih sadnica, vegetativnih i generativnih podloga te voćnih pupova. Prvi smo u Hrvatskoj uveli certifikacijsku shemu i EPPO standarde u proizvodnji sadnog materijala. Danas na tržištu nudimo CAC i  bezvirusni certificirani sadni materijal.   Institut u proizvodnji raspolaže s osnovnim i predosnovnim sadnim materijalom za podizanje matičnih nasada, te smo jedini rasadnik u Hrvatskoj koji raspolaže tim kategorijama i ima pravo umnažanja reprodukcijskog materijala zaštićenih sorata. Naš sadni materijal dolazi iz vlastitih matičnjaka i pod stalnim je nadzorom stručnjaka.

Proizvodnja voćnih sadnica utemeljena je na najnovijim tehnologijama proizvodnje i visokim standardima kakvoće kako bi mogla biti konkurentna na domaćem, ali i inozemnom tržištu. S tim ciljem Odjel je razvio suvremene biotehnološke metode u proizvodnji voćnih sadnica kao što su

– kultura meristema i mikropropagacija

– DNK identifikacija

– biološke, molekularne i serološke metode testiranja na viruse

Znanstveno istraživački rad te povezivanje s drugim znanstvenim institucijama kontinuirano tijekom 62 godine rada osiguravaju  razvoj voćarske proizvodnje i prenošenje voćarske znanosti u praksu na principima konkurentne i održive poljoprivrede. Djelatnici Odjela za voćarstvo provode brojna agrotehnička i pomološka istraživanja pojedinih voćnih vrsta i sorata te njihove odnose prema agroekološkim i patološkim čimbenicima ovoga područja, a sve u cilju postizanja obilnijih, redovitijih i sigurnijih prinosa, bolje kvalitete plodova, veće produktivnosti rada i jeftinije proizvodnje.

Poljoprivredni institut Osijek, dana 03.12.2007. godine, postao je ekskluzivni zastupnik za reprodukcijski materijal sorte jabuka „GOLDEN DELICIOUS´ klon REINDERS® zaštićene sorte i robne marke, temeljem potpisanog licencnog Ugovora s tvrtkom Stichting Vermeerderingstuinen Nederland (Nizozemska), zastupanoj po R.P.J.M. Koning LL.M. te Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. and H.E.P. Reinders. Ujedno, Poljoprivredni institut Osijek sklopio je licencni Ugovor i za sortu jabuka „JONAGOLD DE COSTER sorta DE COSTA®, također s gore navedenom tvrtkom. Najnoviji licencni ugovor je za „RED JONAPRINCE WILTON´S®”.

Napominjemo da je Poljoprivredni institut Osijek jedini rasadnik s ekskluzivnim ugovorima u proizvodnji reprodukcijskog voćnog sadnog materijala u Republici Hrvatskoj.

Kroz tradiciju, iskustvo, znanje i kvalitetu Odjel za voćarstvo ima za cilj povećati i unaprijediti voćarsku i rasadničarsku proizvodnju po kojoj je Odjel bio i ostao prepoznatljiv u ovom dijelu Europe.

Predstojnik odjela


Dominik Vuković, mag.ing.agr.

Stručni suradnik

Tel: 031 / 515 - 552
Mob: 099 / 253 - 1861
mail: dominik.vukovic@poljinos.hr

Znanstveni i stručni djelatnici


doc. Dr. sc. Krunoslav Dugalić

znanstveni suradnik

Tel: 031 / 515 - 531
Mob: 099 / 542 - 7984
mail: krunoslav.dugalic@poljinos.hr

Dr.sc. Vesna Tomaš

znanstveni suradnik

Tel: 031 / 515 - 546
Mob: 099 / 251 - 6906
mail: vesna.tomas@poljinos.hr

Dr.sc. Ines Mihaljević

znanstveni suradnik

Tel: 031 / 515 - 596
Mob: 099 / 027 - 20322
mail: ines.mihaljevic@poljinos.hr

Ivana Jursik

administrator

Tel: 031 / 515 - 594
Mob: 099 / 525 - 9491
mail: ivana.jursik@poljinos.hr